Prohlášení o ochraně dat

Firma Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG – dále jen „Blickle Räder+Rollen“ – bere ochranu dat velmi vážně a dodržuje ustanovení zákona o ochraně dat.Ochrana dat pro nás znamená ochranu práv fyzických i právnických osob. Považujeme proto za důležité, abyste věděli, jaká data o zákaznících ukládáme prostřednictvím svých webových stránek a jak s těmito daty zacházíme. Tyto informace si můžete kdykoli zobrazit na našem webu.

Komunikace prostřednictvím e-mailu a kontaktního formuláře
Když se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, uložíme si vaše jméno, kontaktní údaje a obsah vašeho dotazu, abychom vám mohli poskytnout požadované informace.Mějte prosím na paměti, že během přenosu pomocí internetu nejsou vaše data standardně chráněna a proto hrozí, že si je „cestou“ nějaká třetí strana prohlédne a pozmění je. V případě velmi důvěrných informací proto doporučujeme využít klasickou poštu.Když se rozhodnete k odběru zpravodaje, který nabízíme na svém webu, budeme od vás potřebovat platnou e-mailovou adresu a další informace umožňující ověřit, zda jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Další údaje nebudou vyžadovány.Svůj souhlas s uložením příslušných dat a e-mailové adresy, jakož i používáním těchto údajů k zasílání zpravodaje, můžete kdykoliv odvolat.


Registrace do chráněné zákaznické oblasti (přihlášení)
K CAD datům v sekci s materiály ke stažení mají v zájmu zabezpečení systému přístup jen registrovaní uživatelé. V rámci procesu registrace uživatele firma Blickle Räder+Rollen zjišťuje a ukládá osobní údaje. Tato data zahrnují úplné jméno, titul, firmu, adresu, oddělení, funkci a kontaktní údaje jako e-mailovou adresu, telefon a fax uživatele, uživatelské jméno a heslo, jakož i uživatelem vybrané produkty na jeho „poznámkovém listu“.Kvůli zajištění bezpečnosti a ochrany autorských práv chceme mít možnost kdykoliv vysledovat identitu uživatele.


Ukládání anonymizovaných přístupových údajů
Na tomto webu probíhá zjišťování a další zpracování dat v anonymizované podobě prostřednictvím služeb WiredMinds Services (www.wiredminds.de), které slouží k trvalé optimalizaci a analýze našich webových nabídek. Při vytváření anonymizovaných uživatelských profilů se generují pseudonymy. Podle okolností se rovněž využívají soubory typu „cookie“, které také shromažďují a ukládají data v pseudonymní formě. Data se v žádném případě nevyužívají k osobní identifikaci návštěvníka (což by ani nebylo možné) a nejsou spojována s příslušnými údaji prostřednictvím nositele pseudonymu. Máte právo odmítnout používání svých dat k tomuto účelu.

Používání nástroje Google Analytics
Tyto internetové stránky využívají nástroj k provádění webové analýzy Google Analytics, společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, čímž umožňujete provádění analýz využívání webových stránek. Informace o vašem využívání webové stránky, zjištěné pomocí cookies, se přenášejí zpravidla na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Pokud je aktivována anonymizace IP na této webové stránce, je vaše IP adresa zkrácena ještě před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo ostatních smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat pro vyhodnocení užívání webové stránky, sestavení hlášení o aktivitách na webové stránce a pro poskytnutí dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a Internetu ve vztahu k provozovateli webové stránky. IP adresu předanou vaším prohlížečem v rámci služeb Google Analytics nebude Google spojovat s žádnými jinými daty, která má k dispozici. Můžete sice zabránit používání cookies volbou příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme vás však na to, že jestliže tak učiníte, nebudete možná schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Mimoto můžete zabránit sběru dat (včetně vaší IP adresy) vztahujících se na užívání webové stránky vygenerovaných soubory cookie a jejich zasílání do Gogolu a zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

Bližší informace naleznete na stránce www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=, resp. na adrese www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace k nástroji Google Analytics a ochraně dat). Poukazujeme na to, že na tomto webu byl nástroj Google Analytics doplněn o kód „gat._anonymizeIp();“, který umožňuje anonymizované získávání IP adres (tzv. maskování IP).

Mazání a předávání osobních údajů
Pokud nám poskytnete osobní údaje, použijeme je pouze při zodpovídání vašich dotazů, vyřizování uzavřených smluv a technické správě. Vaše osobní údaje budou sděleny třetí straně či jinak předány pouze v případě, že to bude potřebné za účelem realizace smlouvy a účtování, nebo pokud s tím budete předem souhlasit. Udělený souhlas k předávání svých dat máte právo kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.
Odvoláte-li svůj souhlas s budoucím ukládáním dat, dojde ke smazání uložených osobních údajů. Pokud by smazání dat odporovalo zákonným, statutárním nebo smluvním lhůtám pro archivování, data se místo vymazání zablokují.


Právo na informace a bezpečnostní aspekty
Jako uživatel našeho webu máte právo vyžádat si od nás informace o uložených datech týkajících se vaší osoby, o účelu jejich uložení a o jejich dalším předávání. (Tyto informace si můžete vyžádat na adrese info(at)blickle.com, resp. na telefonu +49 7428-932-0.) Na požádání lze tyto informace sdělit i elektronickou cestou.
Vaše osobní data se snažíme za použití veškerých technických a organizačních možností ukládat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a aby k nim neměly přístup třetí osoby.


Odkazy na jiné weby
Společnost Blickle Räder+Rollen zodpovídá jen za obsah svých vlastních webových stránek. Za cizí obsah, na který se lze dostat prostřednictvím odkazů a je speciálně označen, nepřebírá firma Blickle Räder+Rollen žádnou zodpovědnost a nepřivlastňuje si jej. Nemáme žádný vliv na to, zda tito poskytovatelé dodržují ujednání stran ochrany dat nebo jiná ustanovení. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah, stejně jako za škody způsobené využíváním nebo nevyužíváním těchto informací, ručí pouze příslušný poskytovatel odkazovaného webu.


Cookies
V zájmu zajištění uživatelsky přívětivějších, efektivnějších a bezpečnějších webových stránek využíváme tzv. „cookies“. Pomocí souborů „cookie“ se při načtení našeho webu mohou na vašem počítači ukládat data, aniž bychom vás na to upozornili. Ukládání „cookies“ si však můžete ve svém prohlížeči vypnout (v části „Využívání Google Analytics“) nebo si můžete prohlížeč nastavit tak, aby se „cookies“ ukládaly jen po dobu vaší návštěvy na našem webu.

Vyloučení odpovědnosti za vady / záruky
Společnost Blickle Räder+Rollen nijak neručí za správnost, aktuálnost a přesnost obsahu na svých webových stránkách. Společnost Blickle Räder+Rollen může obsah svého webu kdykoliv měnit, aktualizovat, odstranit, případně provoz webu zcela či zčásti odstavit.

Nijak neručíme za to, že je web v souladu se zahraničními zákonnými úpravami. To platí i v případě, že lze web načíst ze zahraničí a je odtamtud používán.

Firma Blickle Räder+Rollen neručí za softwarové nebo hardwarové chyby vzniklé při používání systému.


Změna tohoto prohlášení o ochraně dat
Společnost Blickle Räder+Rollen si vyhrazuje možnost změny tohoto prohlášení o ochraně dat kdykoli v budoucnosti v rámci zákonných norem. Při tom se zobrazí příslušný stav aktualizace.


Stav: 8. září 2015