Informace o výrobku společnosti Blickle

dle zákona o ručení za výrobek

V souladu s odpovědností výrobce za jeho produkty, definované v zákoně o ručení za výrobek (§ 4 Prod-HaftG) a také v zákoně o bezpečnosti přístrojů a výrobků (§ 4 odst 2 GPSG, směrnice EU 2001/95/ES), je třeba respektovat všechny informace uvedené o výrobcích firmy Blickle v tomto katalogu nebo na webu. V případě jejich nerespektování je výrobce zproštěn své záruční povinnosti.