Manipulační vozíky pro hasičské sbory

V pravý čas na pravém místě díky kladkám Blickle

Hasičské sbory v celém světě dnes zasahují nejen při likvidacích požárů, nýbrž také při nehodách nebo živelných pohromách. Tomu odpovídá také rozmanitost jejich vybavení, které při záchranných zásazích nezbytně potřebují. Ať již se jedná o ochranné dýchací přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou nebo přenosné motorové stříkačky – kola a kladky, jimiž jsou vybaveny manipulační vozíky nebo kontejnery, musí být schopny zajistit, že se vybavení rychle a spolehlivě dostane až k místu zásahu. Speciální hasičské vozíky navíc umožňují nejjednodušší způsob nakládání přístrojů a zařízení pomocí výsuvné rampy do vozidla.

Široký sortiment různých manipulačních vozíků přitom odpovídá rozmanitosti vybavení uvnitř hasičského vozidla. Požadavky kladené na kola a kladky jsou však v podstatě stále stejné. Jednoduchý chod a snadná a intuitivní obsluha vozíku jsou ústředními základními požadavky. Robustní konstrukce používaných kol a kladek má přitom zaručovat nepřetržitou funkčnost vozíku, především pak v nebezpečných situacích. U hasičských vozíků jsou navíc z bezpečnostních důvodů často předepsány kladky se samočinnými brzdami. Brzda přitom zajišťuje, aby se vozík pohyboval pouze tehdy, je-li obsluhován osobou.

Sortiment výrobků značky Blickle zahrnuje nejrůznější otočné i pevné kladky nejvyšší kvality, které nejlépe splňují bezpečnostní požadavky související s použitím u hasičských vozíků. Jako součást standardního programu jsou tedy dodávány také otočné kladky se samočinnou brzdou, které jsou vybaveny funkcí směrové blokace. Užitek pro uživatele přitom spočívá v jednoduché a současně nadmíru praktické použitelnosti. Aby bylo vozík možno zasouvat prostřednictvím kolejnicového systému do vozidla bez nutnosti pootáčení a bez nebezpečí zaklínění, jsou otočné kladky, které byly původně volně nastavitelné, zajišťovány v pevné poloze prostřednictvím funkce blokování směru ovládané obslužnou rukojetí, takže je vozík možno jednoduše uložit v hasičském vozidle. Vysoce kvalitní běhouny z elastické plné gumy nebo z polyuretanu navíc umožňují pohyb vozíku, který nevyžaduje vynakládání nadměrné síly.