Řady kompaktních a zvedacích kladek

Malé kladky pro zajišťování stabilní zastavené polohy

Kompakt- und Heberollenserien

Kompaktní kladky se vyznačují obzvláště vysokou nosností při malé montážní výšce. Některé z těchto kladek mohou přenášet zatížení dosahující až 700 kilogramů – a to při celkové výšce pouhých 112 milimetrů. Kompaktní dvojité kladky unesou dokonce ještě více: Při celkové výšce pouhých 125 milimetrů je možné dosahovat nosnosti až 1750 kilogramů. Tyto kladky jsou tudíž optimálně vhodné pro vysoký a těžký nábytek, u kterého jejich použití zmenšuje nebezpečí převržení z důvodu vysoko umístěného těžiště. Proto se s nimi lze často setkat u serverových regálů nebo skříňových rozvaděčů. Kompaktní kladky jsou první volbou také u přístrojů, jejichž vestavbový prostor je omezený, přesto je však požadována vysoká nosnost. Tato situace nastává často u ošetřovacích lůžek.

Je-li naproti tomu zapotřebí častěji přemísťovat a opět zastavovat provozní či přepravní zařízení a stroje, poskytuje společnost Blickle vhodné řešení v podobě zvedacích kladek. Tyto se často používají ve strojírenství, například u balicích strojů, soustruhů a laboratorních zařízení, a to aby umožnily jejich přejíždění mezi různými místy a současné zajištění na jiném místě pomocí téže kladky. Při použití často dochází k tomu, že vedle kladky chybí místo k upevnění nivelačních patek. Proto jsou obě funkce sloučeny v jedné zvedací kladce. Na rozdíl od běžných blokovacích zařízení se kolo zvedá při vysunutí brzdicí patky, následkem čehož se již nenachází v zatíženém stavu. Tím se kolo šetří a nedochází k jeho zploštění. Současně brzdicí patka zajišťuje bezpečné a stabilní zastavení – a to i u těžkých strojů.


Kompaktní kladky různých řad

Kompaktní kladky a dvojité kladky s hřbetním otvorem, základovou deskou na přišroubování a závitovým čepem

Zvedací kladky řady HLRK

Zvedací kladky z ocelového plechu se základovou deskou na přišroubování a ovládací pákou, popř. přestavovacím šroubem

Zvedací kladky série HRP-POA a HRIG-POA

Zvedací kladky z hliníkového tlakového odlitku, s integrovanou brzdicí patkou a základovou deskou na přišroubování

Zvedací kladky řady HRSP-POA a HRSP-GSPO

Zvedací kladky pro vysoké zatížení z hliníkového tlakového odlitku, s integrovanou brzdicí patkou a základovou deskou na přišroubování

Zvedací kladky řady HRLH-SPO a HRLHD-SPO

Zvedací kladky z ocelového plechu, s ručně přestavitelnou brzdicí patkou

Zvedací kladky řady HRLSD

Ocelová svařovaná zvedací kladka pro vysoké zatížení s vyrovnávací montážní výškou a se základovou deskou na přišroubování