Řady odpružených kladek

Bezpečná přeprava citlivých předmětů

Gefederte Räder & Rollenserien

Odpružené kladky zajišťují snižování rázových zatížení, která působí na ně samotné i na příslušné zařízení, čímž umožňují dosáhnout delší životnosti. Chrání také citlivé a hodnotné přepravované zboží, protože jejich odpružení pohlcuje údery a nárazy. Kromě toho se při přepravě rovnoměrněji rozděluje zatížení a snižuje hluk.

V portfoliu značky Blickle se nacházejí čtyři různé odpružené konzoly, které jsou vybaveny ocelovou nebo polyuretanovou pružinou. Řada LHF, která má za základ konzolu Blickle LH, je vybavena ocelovou pružinou – stejně jako řada LSFN, která je odvozena od řady konzol Blickle LS. Také řada LSFE je odvozena od řady LS a je vybavena pružným prvkem z polyuretanového elastomeru. V podobě konzoly LPFE poskytuje společnost Blickle ocelovou svařovanou konstrukci s polyuretanovou kotoučovou pružinou. Tato konstrukce, která je založena na použití kotoučové pružiny, je patentovaná a poskytuje vynikající pružicí a útlumové vlastnosti.

Obecně sice ocelové pružiny slouží pouze k odpružení, umožňují však dosahování dlouhé životnosti. Vlastnosti ocelových pružin zůstávají po celou dobu konstantní.

Polyuretanové pružiny pak zajišťují nejen odpružení, nýbrž také tlumení, čímž zeslabují rázy. Jelikož materiál na bázi PU není tvarově stálý, následkem čehož se mění pružné síly, je pružiny nutno čas od času dodatečně nastavovat.

Aby bylo možné používat odpružené kladky optimálním způsobem, mělo by se při jejich výběru dbát na parametry, jimiž jsou předpínací síla, konečná síla pružiny a maximální průhyb pružiny.

Předpínací síla popisuje sílu, jejímž účinkem je pružina předepnuta. Působením síly o této velikosti nedochází k dalšímu pohybu, popř. prohýbání pružiny. Konečná síla pružiny označuje sílu, která je potřebná k dosažení koncového dorazu. Pomocí maximálního průhybu pružiny se sleduje změna montážní výšky od nezatíženého stavu až po maximální průhyb pružiny.

Optimální rozsah použití odpovídá přibližně poloviční konečné síle pružiny. V tomto rozsahu je dosahování odpružení kladky optimální. Je-li síla příliš velká nebo příliš malá, účinek odpružení chybí nebo je pouze nedostatečný.

Další informace naleznete zde.


Odpružené kladky s koly řady ALEV

Odpružené kladky s koly ALEV s hliníkovými disky a s elastickými celopryžovými běhouny

Odpružené kladky s koly řady SE

Odpružené kladky s koly SE s ocelovými disky kol a s elastickými celopryžovými běhouny

Odpružené kladky s koly řady ALST

Odpružené kladky s koly ALST s hliníkovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Softhane®

Odpružené kladky s koly řady GST

Odpružené kladky s koly GST s litinovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Softhane®

Odpružené kladky s koly řady ALTH

Odpružené kladky s koly ALTH s hliníkovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Extrathane®

Odpružené kladky s koly řady GTH

Odpružené kladky s koly GTH s litinovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Extrathane®

Odpružené kladky s koly řady GB

Odpružené kladky s koly GB s litinovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Besthane®