Řady vodicích kladek

pro bezpečné vedení

Vodicí kladky zajišťují plynulý pohyb při různých způsobech použití, a tím i bezpečnou přepravu břemen. Přitom vykonávají vždy tentýž lineární pohyb uvnitř vedení, popř. na kolejnici. Setkat se s nimi lze v nejrůznějších oblastech, a to jak vnitřních, tak i venkovních:

  • v třídicích zařízeních (třídění zavazadel na letištích, třídění balíků, logistická centra),
  • jako s vodicími prvky ve strojích,
  • ve výrobních zařízeních,
  • ve výtazích nebo eskalátorech,
  • v pásových dopravnících,
  • u přístavních jeřábů.

V zásadě se rozlišuje mezi dvěma druhy vodicích kladek: vodicí kola a pojezdová kola Vodicí kola se nacházejí ve vratech nebo strojích, kde umožňují lineární pohyb vrat nebo odpovídajících součástí ve stroji. Ve většině případů je zatížení těchto kol krátké, avšak časté. Pojezdová kola jsou naproti tomu uzpůsobena pro přenášení rovnoměrného a trvalého zatížení. Časté uplatnění nacházejí v oblasti dopravní techniky.

Pro různé oblasti použití a požadavky nabízí společnost Blickle celkem sedm různých výrobních řad s různými polyuretanovými nebo polyamidovými běhouny a s ocelovými nebo polyamidovými disky kol. Správně zvoleným partnerem jsme také v oblastech, kde jsou požadována individuální speciální řešení. Bez váhání se spojte se svým osobním poradcem!


Kola řady FPU

Vodicí kladky s běhounem z termoplastického polyuretanu

Kola řady FPTH

Vodicí kladky s běhounem z termoplastického polyuretanu, s polyamidovými disky kol

Kola řady FTH

Vodicí kladky s polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane®

Kola řady FSTH

Vodicí kladky s polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane®, s ocelovými disky kol

Kola řady FPOB

Vodicí kladky s polyuretanovým běhounem Blickle Besthane®, s polyamidovými disky kol

Kola řady FSVU

Vodicí kladky s běhounem z polyuretanového materiálu Vulkollan®, s ocelovými disky kol

Kola řady FPO

Vodicí kladky s polyamidovým běhounem