Všestranný talent

Otočné kladky z ocelového plechu s hřbetním otvorem LER-POEV 125G-(FI)-SG

Zákazník

…je jedním z předních výrobců provozních zařízení a ručních systémů pracovišť v Německu. Tato firma střední velikosti zaměstnává přibližně 120 zaměstnanců a své výrobky distribuuje po celé Evropě výhradně prostřednictvím specializovaných prodejců.


Použití

Výrobce zařízení používá otočné kladky s hřbetním otvorem pro mobilní pracovní stoly, zásuvkové skříně a mobilní pracoviště. Pojízdné skříňky na nářadí si mohou koncoví zákazníci individuálně sestavit prostřednictvím modulárního systému. V důsledku toho také vznikají různé hmotnostní třídy a požadavky na nosnost. V závislosti na použití koncovým zákazníkem jsou kladky u nakonfigurovaných pracovních stolů trvale zatíženy, nebo musí překonávat překážky jako prahy nebo dilatační spáry v jízdním provozu.

S dosud používanými kladkami s průměrem kola 100 milimetrů od konkurenční firmy zákazník nebyl spokojen. Tyto kladky s bezestopým šedým standardním celogumovým kolečkem měly omezenou nosnost a navíc vykazovaly ještě relativně vysoký valivý odpor. Při vyšším zatížení u gumového běhounu často docházelo k nevratným deformacím, které drasticky snižovaly komfort jízdy.


Naše řešení ze standardního programu

Otočné kladky z ocelového plechu s hřbetním otvorem LER-POEV 125G-(FI)-SG

S otočnými kladkami s hřbetním otvorem série LER-POEV ze standardního programu společnosti Blickle může výrobce zařízení pokrýt výrazně širší segment produktů než s dříve používanými konkurenčními kladkami. Řešení společnosti Blickle s průměrem kol 125 milimetrů a bezestopými šedými elastickými celogumovými obručemi poskytuje vyšší nosnost, výrazně nižší valivý odpor a vyšší komfort jízdy. Toto řešení se v závislosti na potřebě používá s vlečnou brzdou kola a otočného věnce „stop-fix“, nebo bez ní, a zajišťuje tak navíc i optimální stabilitu.


Výsledek

Díky všestranným možnostem použití kladky LER-POEV společnosti Blickle může zákazník nakupovat ve větším množství, a profituje tak z atraktivní cenové tvorby. Dodací lhůta je krátká a dodání velmi rychlé. Vyšší nosnost otočných kladek s elastickými celogumovými obručemi s sebou navíc přináší větší bezpečnost a prostor pro další speciální přání zákazníka.


Technické informace a výhody produktů LER-POEV-125G-(FI)-SG

• Vysoká nosnost až 150 kg na jednu kladku

• Použitelné pro více aplikací koncového zákazníka

• Nižší valivý odpor a vyšší komfort jízdy

• Žádná trvalá deformace běhounu při vyšším zatížení

• Rychlá dostupnost v krátkých lhůtách