Rotace bez vibrací při nejvyšším zatížení

Hnací válec pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane®
STHN 620x1000/180-1000-937434

Zákazník

Zákazníkem je dánská společnost, která byla založena v roce 2005. Společnost poskytuje široké spektrum řešení pro větrné elektrárny, např. svářecí a manipulační zařízení pro výrobu turbín a dalších součástí větrných elektráren.


Výzva

Při výrobě turbín větrných elektráren jsou nejprve nařezány ocelové plechy do segmentů, které jsou později ohnuty a svařeny dohromady. Taková větrná elektrárna váží kolem 1 000 tun. Během procesu svařování jsou trubkové segmenty umístěny na takzvaných rotátorech, které otáčejí jednotlivé segmenty tak, aby bylo možné díly svařit.

Vzhledem k vysokým požadavkům na nosnost se v minulosti na rotátory používala ocelová kola. Z důvodu tvrdosti ocelových kol však během rotace věže vznikaly vibrace, které měly negativní vliv na svary. Důvodem byla špatná kvalita povrchu a nedostatek zaoblení ohnuté trubky.

Výrobci k odstranění vibrací začali používat kola s ocelovými nebo litinovými disky a polyuretanové běhouny. Aby se dosáhlo požadované nosnosti, bylo nutné na osu umístit nejméně dvě kola. S rostoucí hmotností trubkových segmentů bylo nakonec nutné použít čtyři kola vedle sebe, aby bylo možné zajistit požadovanou nosnost. Nevýhodou této konstrukce je, že umístění čtyř kol vedle sebe enormně zatěžuje osu. Aby se zabránilo selhání osy, musí mít osa velký průměr. Aby se snížily náklady na materiál a dosáhlo se ještě vyšší nosnosti, chtěl zákazník najít nové řešení pouze s jedním polyuretanovým kolem, pomocí něhož by bylo možné danou nosnost zvládnout.


Naše řešení

Hnací válec pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane® STHN 620x1000/180-1000-937434

Inženýři společnosti Blickle úzce spolupracovali se zákazníkem na vývoji válce s nosností 100 tun, což je o téměř 25 % vyšší nosnost ve srovnání se čtyřmi samostatnými koly. Stabilní ocelový disk kola byl vyztužen dvěma středovými ráfky, které jsou uvnitř válce. Speciální tvar středu kol rozloží zatížení kola v okolí ložisek na vnější stranu jednotky kola, což výrazně snižuje množství napětí v ose kola. To zajistí zákazníkovi vyšší nosnost jednotky při menším průměru osy a nižších nákladech na materiál.

Polyuretanový běhoun se nanáší během speciálního odlévání s otáčením na pevný střed ocelového kola.


Výsledek

Řešení společnosti Blickle poskytuje zvýšenou nosnost a větší bezpečnost. Válce jsou také podstatně méně náročné na montáž než více samostatných kol. Způsob, jakým jsou síly rozloženy, umožňuje použití tenčí osy kola, což výrazně snižuje náklady.

Těmito válci pro vysoké zatížení jsme již vybavili řadu zařízení, která již byla také úspěšně testována. Nové řešení společnosti Blickle bude v budoucnu použito jako výchozí.


Výhody výrobku a technické informace STHN 620x1000/180-1000-937434

  • velmi vysoká nosnost 100 tun na válec
  • optimální rozložení sil na ose kola umožňuje snížení průměru osy
  • dobré tlumení vibrací díky polyuretanovému běhounu Blickle Extrathane®