Přetahování a přesouvání bez námahy

Použití optimalizovaných kol a kladek znatelně usnadňuje fyzicky namáhavé činnosti

Přetahování a přesouvání patří vedle zvedání, držení, nošení a atd. k nejčastějším pracovním úkonům, pokud lidé musejí ručně manipulovat s břemeny. Především ve výrobě a logistice jsou tyto fyzicky náročné činnosti součástí každodenních úkonů - představují tak značné zatížení pro zaměstnance. Dle hmotnosti příslušného přepravovaného zboží vyžaduje přetahování a přesouvání enormní vynaložení síly a může dlouhodobě přetěžovat svaly, šlachy, vazy a klouby. Tím je pak postižena páteř, kolena, kyčle a celá oblast rukou, paží a ramen.

Aby se snížilo riziko onemocnění a poranění, stanovily již mnohé země normy pro maximální zatížení při ručních přepravních činnostech – v Německu se jedná o takzvané nařízení o manipulaci s břemeny. Experti doporučují, aby se při stálých činnostech nepřekračovalo 15 % maximální svalové síly. Problém: Svalová síla se člověk od člověka podstatně liší. Kromě toho se síly vyžadované pro přetahování a přesouvání dají v praxi jen těžko posoudit. Přesné hraniční hodnoty, podle kterých se mohou zaměstnavatelé a personál orientovat, je proto téměř nemožné stanovit.

130 milionů dnů absence ročně následkem muskuloskeletálních onemocnění

Je důležité neustále se opakující pracovní kroky provádět co možná nejergonomičtěji. Ukazuje to i pohled do statistik nemocných: Každoročně se objevující zpráva o zdraví zastřešující organizace podnikových zdravotních pojišťoven (BKK) pravidelně uvádí muskuloskeletální onemocnění jako hlavní příčinu pracovní neschopnosti. Podle Spolkového institutu pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (BAuA) se pouze v roce 2015 sešlo téměř 130 milionů dnů absence. Tím nemoci muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně způsobily výpadek při vytváření hodnot ve výši cca 25 miliard euro – nebo 0,8 procenta hrubého národního produktu v Německu. Vytváření lepších pracovních podmínek pro podniky tudíž představuje velký ekonomický podnět.

Příčinou těchto alarmujících čísel je mimo jiné demografická změna. V mnoha zemích lidé stále stárnou, čímž se prodlužuje i produktivní věk. Starší zaměstnanci jsou ke zdravotním problémům, jako bolestem zad a kloubů, zpravidla náchylnější. Obzvláště postiženi jsou dále zaměstnanci ve výrobě, logistice a ve stavebnictví – povolání, v nichž se činnosti jako přetahování a přesouvání objevují zvláště často a fyzické zatížení je tak náležitě vysoké.

Odpor zvyšuje vynaložení síly

Přetahování nebo přesouvání břemen vlastně představuje usnadnění práce: Když je něco k držení či nesení příliš těžké, v mnoha případech přijdou na řadu vozidla a přepravní pomůcky s koly nebo kladkami, aby se omezilo vynaložení síly. Manipulace s nimi může být také namáhavá. Vinu na tom mají různé odpory, které vznikají při rozběhu, valení, změnách směru nebo při přejíždění překážek. Tyto odpory závisejí na řadě faktorů: na podkladu, hmotnosti manipulovaného břemena, typu ložiska, uspořádání kladek, a ve velké míře také na provedení kol.

Rozběhový a valivý odpor se objevuje při každém procesu přetahování a přesouvání. Abyste kolo uvedli do pohybu z klidového stavu, je vždy nutné vynaložení síly – stejně tak jako pro udržení rovnoměrného pohybu. Permanentním pružením běhounu v obou směrech během odvalování dochází ke ztrátám energie na základě vnitřního tření materiálů běhounu. Následkem toho je v praxi znatelný valivý odpor. Díky zvětšení průměru kola lze například valivý odpor snížit, stejně tak i volbou optimálního běhounu: Zde existují co do geometrie, tvrdosti a elasticity obrovské rozdíly.

Každá změna směru znamená další sílu navíc

Při použití otočných kladek ztěžuje mnohé činnosti přetahování a přesouvání smykový odpor. Smykový odpor je odpovědný za vynaložení síly, kterou potřebuje k pohybu kladky do požadované polohy při změně směru. Vedle již zmíněných faktorů jej ovlivňuje také vyložení konzoly kladky, tedy vodorovná vzdálenost mezi otočnými osami otočného ložiska a kola. Také zde Blickle nabízí speciální kladky s konzolami, jejichž vyložení je optimalizováno na co nejnižší smykový odpor.

Polyuretanové běhouny nabízejí značné výhody

U mnoha produktů sázíme na naše vlastní polyuretanové běhouny Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® a Blickle Besthane® Soft. Vyznačují se mimořádnými provozními vlastnostmi s vysokou elasticitou. Díky svému velmi nízkému rozběhovému a valivému odporu tak představují ideální řešení pro téměř každé použití.

Příkladem je naše nová série kol ALB. Tato série je speciálně vyvinutá pro náročná použití ve vnitřní logistice a disponuje jakostním běhounem s optimalizovanou geometrií. Běhoun je vyroben z reakčně nalitého polyuretanového elestomeru Blickle Besthane, má mimořádnou tvarovou paměť a je speciálně lehce vypouklý směrem ven. To zmenšuje jak styčnou plochu, tak pružení v obou směrech při odvalování – s tím výsledkem, že valivý odpor je až o 40 procent nižší než u ostatních polyuretanových kol. Vozidla a přepravní pomůcky, které jsou osazené sérií ALB, tudíž lze výrazně snadněji přetahovat a přesouvat. Běhoun Blickle díky své tvrdosti 92° Shore A navzdory tomu nabízí velmi dobrou dynamickou zatížitelnost – to znamená, že kola jsou vhodná pro vyšší rychlosti.

Vysoký podíl vlastní výroby a přísné testovací postupy

Ve vlastní testovací laboratoři máme speciální stanici pro zjišťování rozběhového, valivého a smykového odporu. Vedle normy je také testováno přejíždění prahů. Tím je zajištěno, že naše kola a kladky požadované požadavky skutečně splňují.

Volba vhodných kol a kladek při každém použití zaručí enormní usnadnění každodenního přetahování a přesouvání v běžném pracovním dni a významné snížení zdravotního rizika.