Návštěva-žáků-WG Rottweil

Studenty zajímá praxe

Studenti 12. třídy WG1c ekonomické školy v Rottweilu navštívili 22. ledna 2015 v rámci svých učebních osnov firmu Blickle.

Exkurze do pracovního prostředí má studentům praktickým způsobem přiblížit aktuální podniková témata. Zástupce vedoucího personálního oddělení, pan Thomas Katz, provedl studenty výrobním provozem i administrativní budovou. V následné diskuzi pokládali studenti otázky ohledně provozu firmy.

„Na moje studenty udělala firma Blickle obrovský dojem!“, uvedl k tomu Siegmar Kettner, třídní učitel a organizátor návštěvy. Chtěl svým studentům poskytnout možnost, aby si udělali obrázek o různých profesích v průmyslovém podniku.