Rozšíření-logistiky-Blickle

Nová výstavba druhého skladu s vysokými regály

Rosteme do výšky: se svými 40 metry bude nový sklad s vysokými regály o 13 metrů přečnívat ten stávající.

Rosenfeld, červen 2015. Od stavby logistického centra v roce 2010, která představovala největší investici v historii firmy Blickle, uplynulo pouhých pět let. Dnes už nám kvůli rychlému růstu obchodní činnosti dříve naplánované rezervy nestačí. Už při tehdejší výstavbě jsme však počítali s možností rozšíření stávajícího skladu na vedlejší ploše, kterou teď můžeme využít.Rada obce Rosenfeld naše návrhy jednomyslně schválila. Starosta Thomas Miller toto rozšíření nazval „skvělým přihlášením se k sídlu v Rosenfeldu“. Stavební práce začaly začátkem června 2015. Do srpna se postaví regály, poté se provede opláštění skladu. „Do konce roku bychom chtěli zahájit zkušební provoz,“ dodává jednatel Walter Wager.