Otočné kladky Blickle pro jakoukoliv aplikaci 

Vhodná otočná kladka pro každou konkrétní aplikaci

Otočné kladky – umožňují manévrovat stroji, vozíky či zařízeními. Přesněji řečeno, jde o kladky s otočnou svislou osou. Jsou protipólem pevných kladek, dkteré nejsou otočné a které umožňují pouze lineární pohyb. Otočnou kladku tvoří otočná konzola se zabudovaným kolem. Konzola bývá k dispozici v nejrůznějších velikostech a materiálech, od plastu přes ocelový plech až po nerezovou ocel. Firma Blickle svým zákazníkům nabízí optimální otočnou kladku pro každou aplikaci díky výběru z více než 60 sérií otočných konzol s odpovídajícím kolem z více než 80 sérií standardních kol.

Hledáte zcela konkrétní výrobek? Pak použijte náš vyhledávač výrobků. Svůj výběr můžete zúžit pomocí různých filtrů, abyste vhodnou otočnou kladku snáz našli.

Rozmanitost výrobků díky variantám

Otočné kladky namontované na vozíku umožňují snadnou manévrovatelnost dokonce i na místě. U aplikací s dlouhými rovnými trasami však takto vysoký stupeň pohyblivosti nemusí být vždy tou nejlepší volbou, jelikož se snižuje směrová stabilita a pro uživatele pak bývá obtížnější udržet rovný směr pohybu vozíku. Z tohoto důvodu bývá většina vozíků navíc vybavena pevnými kladkami. Chcete-li však u jedné kladky využívat vlastností obou , docílíte toho montáží směrové blokace na otočnou konzolu. Jakmile obsluha aktivuje směrovou blokaci, osa otáčení v otočném věnci se zablokuje, a otočná kladka se pak stává pevnou. Deaktivací směrové blokace pak dojde k opětovnému obnovení funkčnosti coby otočné kladky. Mimoto existují ještě další varianty v podobě blokací otáčení „stop-top“, „ideal-stop“ či „stop-fix“, které kromě otočného věnce navíc zablokují, čili zabrzdí i samotné kolo. Tuto blokaci umožňuje také blokace otáčení „central-stop“. Ta má navíc tu výhodu, že současně zablokuje několik kladek. Vozíkem nelze dále pohybovat a je bezpečně odstaven.

Otočné kladky Blickle jsou k různým účelům použití navíc opatřeny rozdílnými upevňovacími systémy, například základovou deskou na přišroubování, hřbetním otvorem, zasouvacím čepem, závitovým čepem nebo nástrčným čepem.

Otočné kladky Made in Germany 

Otočné kladky Blickle znamenají kvalitu bez kompromisů. Od nástrojárny a strojírny přes zpracování oceli a vstřikovnu plastů až po montáž, . otočné konzoly si vyrábíme sami od samého začátku. Totéž platí i pro kola, která jsou v otočných konzolách namontována. Vysoká kvalita je zajišťována nejmodernějšími a automatizovanými zkušebními zařízeními a stejně tak i kontrolami prvních a posledních dílů a vlastní kontrolou prováděnou pracovníkem.

Máte ještě nějaké otázky? S výběrem výrobku vám ochotně poradí náš vyškolený pracovník!