Kvalita, životní prostředí a energie

Na srdci nám leží spokojenost zákazníků a šetrné zacházení se zdroji.

 • ISO-9001-řízení-kvality-Blickle

  Řízení kvality

  Důvěra zákazníků je tou největší položkou na straně našich aktiv. Tuto důvěru jsme si vysloužili důrazem na kvalitu a spolehlivost. Díky vlastní výrobě a rozhodnutí, aby vše bylo „Made in Germany“, máme věci od začátku pod kontrolou. Naším závazkem je přitom usilovat o každodenní zlepšování. Chyby tak vnímáme jako příležitosti k optimalizaci. Ne nadarmo byla firma Blickle už v roce 1994 jedním z prvních německých výrobců kol a kladek s certifikací dle normy DIN EN ISO 9001. Cílem našeho systému řízení kvality je zajistit vysokou úroveň jakosti v rámci veškerých oblastí a procesů, abychom mohli své zákazníky podporovat při dosahování jejich vlastních kvalitativních záměrů. Rozhodující roli přitom hrají četné testy materiálu i produktů. Naši inženýři mají k dispozici řadu moderních testovacích zařízení, například rotující kotoučové zkušební stolice do zátěže 5,5 t, stroje na zkoušení materiálů, jakož i klimatizační komory a termokomory. Na nejmodernějších zkušebních strojích se kola a kladky testují dle normy DIN EN 12527-12533 a provádí se na nich testy až do zničení. Samozřejmostí jsou zkoušky prvních a posledních dílů i samostatné kontroly pracovníků.

 • ISO-14001-ekologický-management-Blickle

  Systém ochrany životního prostředí

  Trvale udržitelné hospodaření pro firmu Blickle představuje základní odpovědnost. Z toho důvodu jsme do našeho systému řízení kvality v dubnu 2012 začlenili i systém ochrany životního prostředí dle normy DIN EN ISO 14001:2009. Zavazuje nás k trvalému zlepšování našich procesů a produktů z hlediska jejich ekologické únosnosti. Hlavními cíli našeho systému ochrany životního prostředí jsou vývoj ekologičtějších výrobků, šetrné nakládání se zdroji ve výrobním procesu, využívání obnovitelných zdrojů energie a posílení smyslu pro ekologické chování u všech zaměstnanců.

 • ISO-5001-energetický-management-Blickle

  Systém energetického managementu

  V roce 2014 zavedla firma Blickle systém energetického managementu dle normy DIN EN ISO 50001. Cílem je minimalizace spotřeby energie ve všech oblastech našeho podnikání. Systém energetického managementu nám pomáhá v úsilí o co nejmenší zatěžování životního prostředí, například omezením emisí CO2. Současně je třeba u všech pracovníků posilovat smysl pro šetrné zacházení s energií a s přírodními zdroji.