Společnost Blickle

Rodinný podnik od roku 1953

V roce 1953 rozdělil Wilhelm Sülzle svůj zavedený kovodělný podnik na tři samostatné firmy mezi syny a svého zetě, kterým byl Heinrich Blickle. Nově založená firma Blickle převzala výrobu železných kol pro zednická kolečka, ze které postupně vyvinula program vysoce kvalitních kol, otočných a pevných kladek. Díky typickým ctnostem obyvatel Švábska, jako jsou píle, úsilí o usilování o kvalitu a puntičkářství, se tyto výrobky průběžně zlepšovaly. Když v roce 1961 náhle zemřel zakladatel firmy, Heinrich Blickle, převzala vedení podniku jeho žena, Elisabeth Blickle. 

Dnes podnik vede syn zakladatele firmy, Reinhold Blickle, jako společník ve funkci jednatele spolu s manželkou Denisou Blickle a Walterem Wagerem. Pod jejich vedením se z firmy Blickle během posledních desetiletí stal v celosvětovém měřítku přední výrobce kol a kladek. Ruku v ruce se přitom uplatňuje snaha o pokrok i zachování tradičních hodnot rodinné firmy – filozofie podnikání, v níž je třeba pokračovat i ve třetí generaci.