Nový časopis o dopravníkových systémech

Unikátní řešení pro zvýšení výkonnosti v dopravníkových systémech 

Rozumíme dopravníkovým systémům! Dopravníkové systémy jsou oblastí aplikací se stále zvyšujícími se požadavky na kola a kladky. V rámci přepravy osob, zboží nebo strojů se vždy musí spolehlivě a často v nepřetržitém provozu přemisťovat těžké náklady. Dynamický průběh zrychlování, jízdy i brzdění způsobuje extrémní hodnoty zatížení. Vysoké rychlosti a krátké přestávky vyžadují materiály, které odolávají vysokému dynamickému zatížení a účinkům během provozu vznikajícího tepla. Tyto nároky lze zvládnout pouze s volbou nejvhodnějších materiálů a vynikající výrobní technologií. V novém časopise o dopravníkových systémech získáte na 36 stranách cenné informace o stěžejních tématech jako je efektivita, výkonnost a přesnost. Navíc se seznámíte s inovativními řešeními, která jsme vyvinuli pro nejrůznější výzvy v oblasti dopravníkových systémů.