Blickle kola a kladky získaly certifikaci DIN ISO 45001

Certifikace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Společnost Blickle Räder und Rollen, přední výrobce vysoce kvalitních kol a koleček pro různé aplikace, s potěšením oznamuje, že úspěšně získala certifikát DIN ISO 45001.

DIN ISO 45001 je mezinárodně uznávaná norma pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stanovuje požadavky na účinný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který má předcházet pracovním úrazům, zraněním a nemocem z povolání a podporovat neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Získáním této certifikace společnost Blickle kola a kladky prokazuje svůj závazek vůči bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců. Společnost zavedla přísné procesy a zásady, které zajišťují bezpečnost na pracovišti a ochranu zdraví zaměstnanců.

Certifikát je nyní k dispozici na webových stránkách v sekci Ke stažení.