Důraz na ochranu životního prostředí

Společnost Blickle byla oceněna jako klimaticky neutrální firma

Společnost Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG se zavázala k ochraně životního prostředí a nulové uhlíkové stopě. Za snížení a nahrazení své produkce skleníkových plynů obdržel tento výrobce kol a kladek ocenění „klimaticky neutrální společnost“.

Změna klimatu patří mezi jednu z největších výzev naší doby. Na konci června německý spolkový sněm schválil nový zákon o ochraně klimatu, jehož cílem je do roku 2045 dosáhnout neutrální bilance skleníkových plynů. Při boji proti změně klimatu je velmi důležité dobrovolně snižovat emise a nevyhnutelné emise kompenzovat.

Společnost Blickle, která se specializuje na výrobu kol a kladek, se proto rozhodla postupně snižovat a neutralizovat emise CO2, aby tak přispěla k budoucnosti, kde se bude dát žít. „Klimatické změny jsou aktuálně jedním z nejpalčivějších problémů, které na planetě musíme vyřešit. Proto cítíme, že část odpovědnosti neseme i my a je naší povinností přispět k ochraně klimatu. Současně bychom rádi zvýšili povědomí o udržitelném využívání omezených zdrojů,“ říkají Dr. Sarah Blickle-Fenner a David Blickle, jednatelé společnosti.

Společnost Blickle už roky důsledně snižuje spotřebu energie a emise CO2. Již v roce 2012 byl systém řízení jakosti rozšířen o certifikaci v oblasti ochrany životního prostředí (ISO 14001) a v roce 2014 o oblast hospodaření s energií (ISO 50001). Ocenění „klimaticky neutrální společnosti“ tedy pro tohoto specialistu na kola a kladky pokračujícím závazkem k ochraně životního prostředí.

Společnosti Blickle pomáhá společnost Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, která poskytuje nezávislé poradenství v oblasti udržitelnosti pro středně velké podniky. Tato společnost vypočítala společnosti Blickle podle oficiálních směrnic protokolu o skleníkových plynech emisní bilanci a stanovila tak její uhlíkovou stopu. Bilance vypočítaná společností Fokus Zukunft udává transparentní přehled o emisích skleníkových plynů společnosti Blickle. Tato zpráva tvoří důležitý základ v zapojení výrobních firem do ochrany životního prostředí. Největší důraz je kladen na snižování emisí CO2. Aktuálně nevyhnutelné množství emisí CO2 jsme vykompenzovali nákupem odpovídajícího množství certifikátů na ochranu klimatu. Výrobní závod naší společnosti Blickle v Rosenfeldu se tak stal klimaticky neutrálním a získal titul „klimaticky neutrální podnik“.

Certifikáty na ochranu klimatu zakoupené pro rok 2020 budou použity na podporu různých projektů na ochranu klimatu, jako jsou projekty dodávající sporáky s troubou do Rwandy a Tanzanie nebo projekt zalesňování v Ugandě. Veškeré uvedené projekty jsou označené zlatou pečetí, a splňují tak nejpřísnější nároky na pozitivní vliv projektů na ochranu klimatu. Podporujeme také projekt na ochranu lesů v Peru, který je mimo jiné certifikován uznávaným standardem VCS.

Skleníkové plyny se v atmosféře rozkládají rovnoměrně. Proto je logický krok zabránit emisím tam, kde jsou náklady nejnižší. Projekty v rozvíjejících se a rozvojových zemích navíc zlepšují ekonomické, sociální a ekologické podmínky a podporují realizaci cílů udržitelného rozvoje OSN. U rozvíjejících se a rozvojové země je obchodování s emisemi zásadní hnací silou pro přenos čistých technologií a pro udržitelný hospodářský rozvoj.

Po ocenění „klimaticky neutrální společnosti“ se společnost Blickle také připojila k Alianci pro rozvoj a klima, kterou podporuje spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Specialista na kola a kladky jako jeden z více než 1000 podporovatelů se tak snaží naplnit cíl aktivně podporovat ochranu klimatu.