Blickle Průzkum spokojenosti zákazníků 2022

Nejlepší známky pro Blickle

"Úspěšnost naší práce měříme spokojeností našich zákazníků. Spokojení zákazníci jsou pro nás ve společnosti Blickle rozhodující a stálou motivací," zdůrazňuje Reinhold Blickle, jednatel společnosti Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG. Z tohoto důvodu společnost Blickle pravidelně rozesílá průzkum, aby získala reprezentativní a spolehlivé výsledky o spokojenosti zákazníků. Zákazníci ze 17 zemí Evropy, Severní Ameriky a Číny obdrželi v polovině června průzkum s 22 otázkami na různá témata. Míra účasti byla mezi dotazovanými společnostmi vyšší než 20 procent. Je potěšitelné, že hodnocení je ve všech zúčastněných zemích opět velmi dobré, a to i přes obtížné všeobecné podmínky v tomto roce.

Celkové hodnocení dodavatele je v průměru 1,66 na stupnici od 1 (velmi dobrý) do 6 (nevyhovující). To dokazuje, že standardy společnosti Blickle (odborné poradenství, dostupnost výrobků, mezinárodní dosupnost poboček na webu) jsou zaručeny po celém světě a že zákazníci oceňují výrobky Blickle "Made in Germany". Dalším pozitivním aspektem je, že 22,35 % zákazníků uvádí v posledních dvou letech zvýšení spokojenosti se společností Blickle a pouze 2,49 procenta vnímá zhoršení. Tyto informace poskytují společnosti Blickle důležitá vodítka pro případná zlepšení. Za zmínku stojí zejména to, že 95,8 % zákazníků hodnotilo kvalitu výrobku jako velmi dobrou nebo dobrou. Společnost Blickle získala nejvyšší hodnocení také v kategoriích dodací lhůta/spolehlivost dodávky, profesionální poradenství pracovníků kanceláře a terénu, webové stránky/webshop a rychlé vyřízení dotazů.

"Výsledky průzkumu jsou pro nás potvrzením, že mimořádné úsilí vynaložené během pandemie korony a v jinak obtížných podmínkách je pozitivně odměněno. V letošním průzkumu jsme obdrželi mnoho kvalitních odpovědí, za což jsme velmi vděční. Tato zpětná vazba nás činí hrdými a ukazuje nám, že jsme na správné cestě. Rádi bychom poděkovali za hojnou účast a upřímná hodnocení," pokračuje Reinhold Blickle.