Safety first – Větší bezpečnost práce s koly a kladkami Blickle

Rozhovor v odborném časopise we innovate – Rolf Hölle, vedoucí oddělení vývoje a konstrukce společnosti Blickle

Jakou roli hraje oddělení konstrukce ve společnosti Blickle?
V procesu vzniku produktu máme jako konstruktéři klíčovou funkci. Nejenže zodpovídáme za technický vývoj, ale neseme také odpovědnost za náklady na ekonomicky efektivní výrobu produktů. Mezi naše hlavní úkoly patří vývoj a konstrukce nových výrobků i optimalizace stávajících výrobků.

„Každé průmyslové odvětví má své zvláštnosti a požadavky. V intralogistice se klade stále větší důraz na ergonomii a spolehlivost.“

V našem konstrukčním oddělení pracuje asi 50 zaměstnanců, kteří jsou rozdělení do 7 oblastí podle oboru. V každém oddělení máme pro výrobek také odpovídající konstrukci provozních prostředků. V oblasti klasické konstrukce koleček a kladek ve společnosti Blickle používáme téměř výhradně naše vlastní know-how. Naopak v oblasti nových technologií využíváme i služeb externích institucí a poskytovatelů, kteří nám při vývoji pomáhají svými odbornými znalostmi.

Jaké speciální požadavky se kladou na kolečka používaná v intralogistice?
Rolf HölleKaždé průmyslové odvětví má své zvláštnosti a požadavky. V intralogistice se klade stále větší důraz na ergonomii. Zároveň zde často dochází ke kombinaci ručního ovládání logistických jednotek a jejich vlečení na delších vzdálenostech, což s sebou nese vysoké nároky na dynamiku. Naším úkolem je oba aspekty sloučit a navrhnout ovládání, které bude pro obsluhujícího pracovníka co nejergonomičtěji. V tomto odvětví samozřejmě existují i další komplikace, například malé vestavné výšky při vysokých rychlostech a nosnostech. Kromě toho potřebujeme, aby byly naše kolečka a kladky mimořádně spolehlivé. Logistické jednotky se v intralogistice často používají v třísměnném provozu. Za těchto podmínek musí kolečka fungovat bezúdržbově asi 5 až 7 let.

Co dělá společnost Blickle speciálně v oblasti bezpečnosti? Jak zajišťujete spolehlivost a bezpečnost výrobků Blickle už ve fázi konstrukce?
Standardní požadavky na bezpečnost vyplývají z norem pro kolečka a kladky, na jejichž přípravě se společnost Blickle také v kompetentních normalizačních komisích aktivně podílí. Obecným trendem je, že my nenabízíme jen hotový výrobek, ale dáváme zákazníkům možnost účastnit se na jeho vývoji. Do tohoto procesu vkládáme naše kompetence z odborných oblastí a neseme odpovědnost. Aby bylo téma bezpečnost v centru pozornosti hned od začátku, zapojují nás například vývojáři vozidel do procesu vývoje hned od samého počátku . Při tom vyvíjíme nejen kolečka, ale i celý podvozek. Jsme považováni za velmi kompetentní a spolehlivé partnery, neboť se můžeme prokázat bohatými zkušenostmi. Díky těmto zkušenostem jsme schopni navrhnout jednotlivé komponenty podvozku tak, aby ve finální aplikaci bezpečně fungoval. Protože přesně známe všechny konstrukční souvislosti ve vývoji a výrobě výrobku, můžeme téma bezpečnosti aktivně prosazovat a řídit.

V čem při konstrukci spočívá rozdíl mezi speciálními řešeními a sériovými výrobky?
Ročně obdržíme téměř 1 500 zakázek na vývoj, od drobných konstrukčních úprav až po zcela nově vyvinuté výrobky. Na rozdíl od vlastního vývoje řídí speciální řešení zákazník. Ten specifikuje požadovaný koncept v podobě technických požadavků. Na tomto základě navrhujeme pro zákazníka řešení. Toto řešení zákazník ověřuje a často testuje přímo na vzorcích. Společnost Blickle je tu součástí vývojového řetězce zákazníka. Naproti tomu sériové výrobky jsou založeny na požadavcích různých segmentů trhu. Na tomto základě je společně s naším produktovým managementem navržen nový výrobek a poté se definuje jeho provedení. To probíhá především v oblasti designových a plastových kladek ve spolupráci s externím designérem. Takto vytvořený prototyp poté v rámci schvalovacího procesu dále optimalizuje produktový management, vedoucí pracovníci prodeje a vedení společnosti. Nakonec je prototyp schválen.

Jak bude vypadat konstrukční oddělení budoucnosti? V čem budou spočívat stěžejní body ve srovnání s dneškem?
Už několik let se ukazuje, že budoucnost tkví v simulaci. Klasickým způsobem je konstrukce a vytváření vzorků, jejichž úprava a schvalování jsou časově a nákladově velmi náročné. Simulace se přitom používají nejen při výpočtu pevnosti, ale také v otázkách designu, protože pomocí 3D tiskáren lze rychle a bezpečně odhalit mnoho optických problémů. Díky kombinaci se simulací výrobních procesů pak můžeme relativně bezpečně předvídat a propočítat chování výrobků. Tímto způsobem se nám daří celkově zrychlit proces vývoje a přesně realizovat požadavky zákazníků. Požadavky na vynikající funkci výrobků neustále rostou.

„Díky našim zkušenostem jsme schopni navrhnout jednotlivé komponenty podvozku tak, aby ve finální aplikaci bezpečně fungoval. Protože přesně známe všechny konstrukční souvislosti ve vývoji a výrobě výrobku, můžeme téma bezpečnosti aktivně prosazovat a řídit.“

V oblasti pozemních dopravních prostředků existují například stále výkonnější pohony. Proto se také zvyšují nároky na naše kolečka a kladky po stránce rychlosti, trakce a zatížitelnosti. Do popředí se stále více posouvá téma ergonomie a stoupá poptávka po podvozcích s optimalizovaným valivým odporem. Dalším trendem jsou inteligentní řešení pohonů. Elektrické pohony by měly pomáhat všude tam, kde už lidská síla nestačí.

Jaký byl váš nejzajímavější projekt?
Stále se velmi zajímám o mnohotvárnost oblastí použití. Jsme zastoupeni v odvětvích, kde by společnost Blickle na první pohled nikdo nečekal. Od líhní s téměř laboratorním prostředím a nejvyššími nároky na čistotu a sterilnost zařízení přes podvozky pro dojicí zařízení až po skladové roboty vyžadující maximální výkon. Samozřejmě nemohu také zapomenout na simulaci podvozku s nosností několika stovek tun pro odvětví větrných elektráren.