Behind the Scenes

NÁZOR TÝMU ODBORNÍKŮ SPOLEČNOSTI BLICKLE NA TRENDY V OBLASTI DOPRAVNÍKOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

Požadavky kladené na kola a kladky bývají v oblasti dopravníkových technologií často velmi složité a rozsáhlé. Proto často neexistuje standardizované řešení a je zapotřebí co nejvhodnějším způsobem přizpůsobit kola a kladky konkrétní oblasti použití a individuálním požadavkům. Cestou k dosahování optimálních výsledků, které můžeme nabízet našim zákazníkům, je úzká vzájemná spolupráce různých oddělení od produktového managementu, konstrukce a provozu přes přípravu a řízení výroby až po odbyt. Odborníci ze společnosti Blickle Michael Haug (vedoucí výroby dopravníkové techniky), David Vogelmann ( vedoucí prodeje), Thomas Zimmer (vedoucí oddělení konstrukce kol pro vysoké zatížení), dr. Yannic Gross (vedoucí týmu vývoje polyuretanu) a Marc Braschler (vedoucí oddělení výroby polyuretanu) nám při rozhovoru umožnili nahlédnout do jejich každodenní práce.

Které aktuální trendy vnímáte v oblasti dopravníkových technologií a jak na ně reagujete?

Michael Haug: Poptávka po dopravníkových technologiích existuje ve všech oblastech života a rozsah používání těchto technologií se neustále rozšiřuje zároveň s rostoucí mírou automatizace. Celkově tento segment v posledních letech výrazně přidal na tempu. Vyžadují se rychlé materiálové toky s velkými přemísťovanými objemy. Proto má velký význam zamezování prostojům zařízení a udržování náročnosti údržby na co nejnižší úrovni. Naše kola a kladky se vyznačují mimořádnou životností a minimálními nároky na údržbu a zaručují dlouhou dobu použitelnosti, a proto jsou pro tyto požadavky nejvhodnější. Dalším trendem je narůstající význam energetické účinnosti a šetrného využívání zdrojů. Volbou optimální tvrdosti běhounu a také schopností dosahovat nízkých rozjezdových a valivých odporů přispívají kola Blickle k dosahování vysoké energetické účinnosti.

Díky čemu je společnost Blickle uznávaným specializovaným výrobcem v oblasti dopravníkových technologií?

Thomas Zimmer: Zde je zcela jasně podstatným faktorem rozmanitost našich materiálů. Jsou-li například kladeny především požadavky na klidný běh a na snižování hlučnosti, volíme pro běhoun měkčí materiál. Tvrdší materiály se naproti tomu používají, když je potřeba dosáhnout vysoké přesnosti vedení pohybu. Naše široké portfolio různých materiálů pokrývá jakékoli požadavky našich zákazníků.

Dr. Yannic Gross: Tento vývoj dospěl už tak daleko, že v oblasti polyuretanových kol máme také materiálové směsi podle specifických požadavků zákazníků. Prostřednictvím chemického složení tak dosahujeme naprosto přesných vlastností běhounů, které si vyžaduje příslušná oblast použití. Při tom je obzvlášť důležitá dobrá a dlouhodobá spolupráce s našimi dodavateli materiálů. Nejlepších vlastností polyuretanu jsme schopni dosahovat pouze prostřednictvím optimální kombinace materiálů, chemického složení a výrobního procesu. V této souvislosti využíváme našich dlouholetých zkušeností.

Thomas Zimmer: Další výhodou oproti konkurenci je náš úzký kontakt se zákazníkem. Už ve fázi poradenství je tak možné co nejpřesněji posuzovat technické požadavky a přání a, v závislosti na složitosti, přímo využívat znalostí a zkušeností příslušného odborníka z konstrukčního oddělení společnosti Blickle. Díky tomu dokážeme vždy nalézt optimální řešení pro zákazníka, a to buď v našem obsáhlém standardním programu, nebo prostřednictvím flexibilních řešení vytvořených na míru.

Jaký význam má dopravníková technologie pro společnost Blickle?

David Vogelmann: Dopravníková technologie má pro společnost Blickle zásadní význam. V tomto oboru se používají především vodicí rolny Blickle, a to v mnoha variantách. Existuje bezpočet oblastí a způsobů použití, které sahají od třídicích zařízení, dopravníkových pásů a zavěšených dopravníků až po regálové zakladače. Kromě našich standardních kol a kladek míváme také varianty a speciální řešení, která poptávají především OEM výrobci. Od samého začátku při tom spolupracujeme na vývoji s našimi zákazníky jako partneři, což tito klienti obzvlášť oceňují. Celkové požadavky na kola a kladky jsou v oblasti dopravníkových technologií velmi vysoké. To nám však hraje do karet, protože společnost Blickle v tomto ohledu dokáže předčit konkurenci díky svému inovačnímu potenciálu a vynikající úrovni řízení kvality.

Jak postupujete, když chcete pro své zákazníky nalézt nejlepší individuální řešení?Blickle Expertenteam

David Vogelmann: Naše strategie spočívá ve spolupráci s našimi zákazníky při navrhování koncepčních řešení. Východiskem pro každý speciální projekt jsou proto technické zadávací podmínky zákazníka. Na tomto základě pak vypracujeme první návrhy a se zákazníkem projednáme související výhody i nevýhody. U technicky náročných řešení jsou také přímo na místě přítomni příslušní technici z konstrukčního oddělení společnosti Blickle.

Thomas Zimmer: V tomto kroku důkladně analyzujeme zákazníkovy požadavky: Jak vypadá zařízení u zákazníka? Jaká koncepční řešení kol se předpokládají? A s čím je třeba počítat v souvislosti se zatížením kol a kladek? To nám umožňuje přesněji omezit volbu vhodných materiálů a určit číselný rámec. Čím dříve se při tom zapojíme do procesu vývoje zákazníkova projektu, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude možné použít také kola a kladky ze standardního programu. A pokud tomu tak není, můžeme odvodit individuální řešení z širokého standardního sortimentu, například tím, že odpovídajícím způsobem přizpůsobíme geometrii kol, vybereme vhodné uložení kol, přizpůsobíme tloušťku běhounu nebo složení materiálu. Po vyjasnění požadavků se zahajujeme konstrukční práce a provádíme kalkulaci. Následně probíhá kontrola proveditelnosti konstrukce na základě výpočtů nosnosti a životnosti ložisek.

David Vogelmann: Je-li takto vyvinut konkrétní výrobek, v případě potřeby zhotovíme prototypy a na našich zkušebních zařízeních provedeme simulaci reálných podmínek použití. Podle typu projektu můžeme poskytnout také vzorky pro dlouhodobé testy. Celkově vzato je důležité, aby všechny zúčastněné strany, tedy zákazník, oddělení vývoje a oddělení prodeje, táhly za jeden provaz a vzájemně si vyměňovaly informace.

Marc Braschler: Z hlediska výroby vyplývá ze zadání konstrukčního oddělení, jak technologicky realizovat nejlepší řešení s ohledem na požadavky zákazníka týkající se nákladů a efektivity. Při tom se posuzují různé scénáře a následně se vybírá výrobní metoda, která je optimální z technického i ekonomického hlediska – jedná se buď o vysoce automatickou výrobu za použití pásového odlévacího stroje, nebo o ruční proces prováděný pomocí speciálních odlévacích zařízení. Velmi důležitým faktorem je počet kusů a velikost výrobních dávek. Ty také určují druh a počet potřebných odlévacích forem.

Jaké zvláštní požadavky se kladou na kola používaná v oblasti dopravníkových technologií?

David Vogelmann: Obecně vzato se v oblasti dopravníkových technologií jedná o vysokou dynamickou zatížitelnost při vysokých rychlostech, které jsou v některých případech stěží představitelné. To však často vyžaduje bezúdržbový nepřetržitý provoz, při kterém jsou použitelná pouze kola a kladky s vlastnostmi vhodnými pro trvalý chod. Při výběru vhodného kola je třeba brát v úvahu také faktory jako rozjezdové a brzdné síly, rychlé změny směru jízdy a následné zahřívání.

Michael Haug: Požadavky se značně liší v závislosti na oblasti použití. Pokud se kola používají například v exteriéru u přístavních a překládacích jeřábů, je nutné věnovat zvláštní pozornost proti horku, chladu, hydrolýze a korozi. V automobilovém průmyslu musí být kola naproti tomu vhodná pro nejvyšší zatížení a současně zaručovat dlouhou životnost. Zároveň musí být schopná dosahovat co nejvyšší trakce kol při minimálním opotřebení. V neposlední řadě existují v oblasti skladové logistiky různé kombinace nejvyšších nároků na rychlost s požadavky kladenými na vodivost a energetickou účinnost kol.

V oblasti dopravníkových technologií jsou často k dispozici pouze malé montážní prostory. Jak tato skutečnost ovlivňuje vaši práci v konstrukčním oddělení?

Thomas Zimmer: To je skutečně jeden z největších problémů. Malý montážní prostor znamená, že nelze používat žádná obzvláště velká ložiska a že je k dispozici pouze málo materiálu pro zajištění schopnosti přenášet zatížení. >>>> To nás zásadně omezuje, pokud jde o životnost různých provedení našich kol. Řešením jsou vysoce kvalitní materiály. V oblasti polyuretanu zvláště využíváme náš vysoce výkonný materiál Blickle Besthane, pomocí kterého dosahujeme vysokých nosností a nejlepších dynamických vlastností. Také u dalších materiálů, například v oblasti tvrdých a vstřikovaných plastů máme na výběr skutečně kvalitních materiály.

Jakých cílů se snažíte dosáhnout při navrhování budoucí skladby výrobního programu společnosti Blickle?

Michael Haug: Chceme našim zákazníkům i v budoucnosti poskytovat individuální řešení a ve spolupráci s nimi vyvíjet optimální výrobky pro požadovanou aplikaci. Abychom pro to vytvořili předpoklady, budeme dále rozšiřovat naše obsáhlé portfolio řešení i náš modulární stavebnicový systém. Obecně je naším cílem být v budoucnu ještě blíž našim zákazníkům a jejich potřebám. Proto jsme v minulém roce v oddělení produktového managementu ustanovili po jednom odborníkovi pro každý tržní segment. Každý z těchto odborníků se zaměřuje speciálně na svoji oblast, a díky tomu do posledního detailu rozumí požadavkům zákazníků i trhu.

Dr. Yannic Gross: V oblasti vývoje polyuretanu aktuálně pracujeme na dalším materiálu nejvyšší třídy. Tento vysoce výkonný materiál bude ještě dynamičtěji zatížitelný a ještě vhodnější pro vysoké rychlosti. Pokud jde o polyuretanové běhouny, stanovili jsme si další cíl: dosáhnout ještě nižších hodnot valivých odporů. Vývoj a optimalizace našich polyuretanů se při tom realizují vždy v úzké shodě mezi odděleními konstrukce a výroby a v neposlední řadě ve spolupráci s našimi dodavateli materiálů. Pouze tak můžeme dosáhnout toho, aby materiály vyvíjené v laboratoři fungovaly také v praxi.

Jak plníte vysoké požadavky na kvalitu v rámci výrobního procesu?

Marc Braschler: Výroba polyuretanu je mimořádně složitý proces, při kterém se musí dodržovat mnoho parametrů, aby byl na jeho konci získán výrobek s konstantně vysokou kvalitou. Proto podléhají při vstupu všechny chemické základní materiály důsledné kontrole a testu , abychom měli jistotu, že jsou ze strany dodavatelů dodržovány naše požadavky na kvalitu. Naše výrobní zařízení dokumentují celý výrobní proces. Díky tomu se okamžité případné poruchy rozpoznají a odstraní. Vysoce jakostní odlévací nástroje zajišťují dodržování úzkých stanovených tolerancí a dosahování minimálního radiálního i bočního házení u vyrobených kol. V rámci každé výrobní šarže jsou odlévány zkušební vzorky, u kterých lze kontrolovat materiálové vlastnosti pomocí speciálních zkušebních a měřicích prostředků. Na hotových kolech se pak provádí další testy, například zkoušky pevnosti v tahu a roztržení nebo zkoušky v simulovaných provozních podmínkách. Navíc jsme vyvinuli speciální kontrolní postup, který nám umožňuje provádět testování přilnavosti běhounu ve stoprocentním rozsahu. Členové mého týmu i já sám jsme pyšní na to, že náš systém řízení kvality velmi dobře funguje, díky čemuž se u našich zákazníků setkáváme s příznivým ohlasem.

Dr. Yannic Gross: V našem novém středisku, které se zabývá vývojem polyuretanu, máme laboratoř a pracoviště pro další odborné vzdělávání s nejmodernějším vybavením. Zde tedy můžeme vyvíjet nové polyuretany nezávisle na výrobním procesu a zkoumat materiály prostřednictvím pokusů, aniž bychom narušovali průběh výroby. Rozsáhlé testy vyžadují dostatečnou dobu přípravy, abychom mohli dosahovat spolehlivých a reprodukovatelných výsledků. Stávající analytické metody stále zdokonalujeme, abychom docílili ještě vyšší přesnosti měření. K úkolům laboratoře patří také zkoumání používaných surovin a provádění chemické analýzy hotových polyuretanových materiálů.

Co dosud patřilo mezi nejnáročnější úkoly, s nimiž jste se v oblasti dopravníkové technologie setkal?

David Vogelmann: K dosud nejnáročnějším úkolům patří používání našich výrobků v rámci automatizovaného skladového a objednávkového systému. Zboží vychystávají autonomní roboti, z nichž každý je vybaven osmi koly. V úhrnu byly nároky kladené na trakci, kvalitu a antistatické vlastnosti vodicích rolen velmi vysoké. Pomocí našich vodicích rolen z materiálu Besthane se nám však podařilo dosáhnout nejvyšší přesnosti navzdory vysokým hodnotám rychlosti a zrychlení v rámci kolejnicového systému. Společně se zákazníkem jsme tedy nalezli optimální řešení a dosáhli přesvědčivého výsledku, což se nám podařilo díky našemu inovačnímu potenciálu a našim odborným vědomostem v oblasti polyuretanu.

 

„Prostřednictvím našeho nového provozu na výrobu polyuretanu, který zaujímá plochu zhruba 24 000 čtverečných metrů, zvýšíme naši výrobní kapacitu v oblasti polyuretanu o více než sto procent. Výrobní budova přímo navazuje na logistické centrum, a umožňuje tak efektivní výrobní procesy. V našem novém odborném středisku pro vývoj polyuretanu máme k dispozici laboratoř s nejmodernějším technickým vybavením. Společnost Blickle je tudíž dobře vybavena s ohledem na celosvětově se zvyšující poptávku po polyuretanových kolech a kladkách. Prostřednictvím této rozsáhlé investice jsme zvýšili význam našeho výrobního provozu v Německu a vytvořili jsme podmínky pro jeho další rozvoj.“