Okružní vláčky

Vnitropodnikové dopravní řešení pomocí polyuretanových kladek Blickle

Řada větších společností používá okružní vláčky jako vnitropodnikové dopravní řešení jak v interiéru, tak i v exteriéru – řeč je o okružních čili dopravních vláčcích. Takzvaný okružní vláček je průmyslový manipulační dopravní prostředek sestávající z tahače a několika k němu připevněných nákladních vozíků nejrůznějšího provedení. Důraz zde bývá kladen na dopravu materiálu v rámci standardizovaného intralogistického procesu s cílem zvýšit produktivitu a současně snížit vnitropodnikový provoz.

Aby se zajistilo, že se připojené nosiče nákladu nepřevrhnou, musí být kladky v neustálém kontaktu se zemí. Kromě toho se nosiče zboží nesmí vytrhnout, což znamená vysoký stupeň směrové stability u kladek, respektive celého podvozku. Obecně platí, že okružní vláčky bývají často značně naloženy a pohybují se vyšší rychlostí.

Aby mohla společnost Blickle splnit všechny tyto požadavky, vsadila na své vysoce kvalitní polyuretanové elastomery. Blickle Besthane Soft, běhoun série kol ALBS, je při použití v okružních vláčcích ideální díky své vysoké dynamické zatížitelnosti a velmi nízkému valivému odporu. K zajištění trvalého kontaktu se zemí se navíc doporučuje kombinace s odpruženou konzolou. U podvozku připojeného nosiče nákladu je třeba dbát na to, aby byly dvě ze čtyř připojených kladek během provozu vlaku pevné. To lze provést buďto osazením dvěma pevnými kladkami, nebo dvěma otočnými kladkami se směrovou blokací.