Řady elektricky vodivých a antistatických kol a kladek

pro ochranu před elektrostatickým nábojem

Série elektricky vodivých a antistatických kol a kladek

Elektricky vodivá kola nebo také kola a kladky v antistatickém provedení se uplatňují v téměř všech průmyslových oborech. Ať už se jedná o zdravotnickou techniku, elektrotechnický a polovodičový průmysl, automobilový průmysl, vybavení nemocnic, farmaceutický průmysl nebo různé oblasti chemického průmyslu – ve všech těchto oborech jsou tyto výrobky potřebné k zajištění ochrany před elektrostatickými výboji. Nepříznivé účinky elektrostatického výboje, který může být vytvářen přepravními zařízeními nebo také samotnými přepravovanými předměty, se týkají především uživatele vozíku nebo také přepravovaného citlivého zboží. Pomocí kol a kladek, které jsou schopny odvádět elektrostatický náboj, je těmto nepříznivým účinkům možno zabránit.

Kola a kladky jsou klasifikovány jako elektricky vodivé, jestliže jejich ohmický odpor nepřekračuje řádovou hodnotu 104 Ω. Objednací čísla těchto kol a kladek jsou pak doplněna příponou: -EL nebo -ELS. Jakmile řádová hodnota ohmického odporu kol nebo kladek nepřekračuje 107 Ω, lze je označovat jako antistatické. S cílem splnit tyto požadavky provádí společnost Blickle testování kol a kladek ve speciální zkušebně podle normy DIN EN 12527. Při těchto testech se provádí měření ve třech různých místech na pojezdové ploše kola, aby se zajistilo, že elektrostatické potenciály budou bezpečně odváděny také v kritických oblastech použití.

Pro rozdílné požadavky nabízí společnost Blickle celkem třináct různých výrobních řad obsahujících antistatická nebo elektricky vodivá provedení. Tato provedení se přitom dodávají s běhouny z pryže, plastu, litiny nebo polyuretanu.

Další informace týkající se elektrické vodivosti, jakož i běhounů kol naleznete v našem Rádci.


Kola, otočné a pevné kladky řady TPA…-ELS

Elektricky vodivá kola a kladky s běhounem z termoplastické gumy a polypropylenovým diskem kola

Kola, otočné a pevné kladky řady VPA…-EL

Elektricky vodivá kola a kladky s celogumovou obručí a plastovým ráfkem

Kola, otočné a pevné kladky řady VE…-EL

Elektricky vodivá kola a kladky se standardní celogumovou obručí a ráfkem z ocelového plechu

Kola, otočné a pevné kladky řady V…-EL

Elektricky vodivá kola a kladky se standardní celogumovou obručí a ráfkem z ocelového plechu, zesílené provedení

Kola, otočné a pevné kladky řady ALEV…-EL, ALEV…-SG-AS

Elektricky vodivá a antistatická kola a kladky pro vysoké zatížení s elastickými celogumovými obručemi a hliníkovými disky kol

Kola, otočné a pevné kladky řady PATH…-ELS

Elektricky vodivá kola a kladky s termoplastickými polyuretanovými běhouny a polyamidovými disky kol

Kola, otočné a pevné kladky řady ALTH…-AS

Antistatická kola a kladky pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane® a hliníkovými disky kol

Kola, otočné a pevné kladky řady ALST…-AS

Antistatická kola a kladky pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Softhane® a hliníkovými disky kol

Kola série ALB…-ESD

Elektrostaticky vodivá kola pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Besthane®, s hliníkovými disky kol

Kola, otočné a pevné kladky řady PP…-EL

Elektricky vodivá kola a kladky z polypropylenu

Kola, otočné a pevné kladky řady PO…-ELS

Elektricky vodivá kola a kladky z polyamidu

Kola, otočné a pevné kladky řady G

Elektricky vodivá kola a kladky z šedé litiny

Kola, otočné a pevné kladky řady SVS

Elektricky vodivá kola a kladky pro vysoké zatížení z plné oceli