Řady odpružených kol a koleček 

Bezpečná přeprava citlivých předmětů

Série odpružených kol a kladek

Odpružená kolečka umožňují kontinuální kontakt kolečka s povrchem i při přejíždění jakýchkoliv nerovností. Tím snižují rázy, které se přenášejí na břemeno i na kolečko samotné a tím zajišťují vyšší životnost kolečka a možnost přepravy i velmi citlivého nákladu (např. keramiky, skla apod.). Kromě toho se při přepravě rovnoměrněji přenáší zatížení a eliminuje se hlučnost.

V portfoliu značky Blickle se nacházejí čtyři různé druhy odpružených koleček, které jsou vybaveny ocelovou nebo polyuretanovou pružinou. Řada LHF, která má za základ konzoli Blickle LH, je vybavena ocelovou pružinou – stejně jako řada LSFN, která je odvozena od řady konzol Blickle LS. Řada LSFE je pak odvozena od řady LS a je vybavena pružným prvkem z polyuretanového elastomeru. U konzole LPFE poskytuje společnost Blickle ocelovou svařovanou konstrukci s polyuretanovou kotoučovou pružinou. Tato konstrukce je patentovaná a poskytuje vynikající pružicí a tlumící vlastnosti.

Obecně sice ocelové pružiny slouží pouze k odpružení, umožňují však dosáhnout dlouhé životnosti. Vlastnosti ocelových pružin zůstávají po celou dobu konstantní.

Polyuretanové pružiny pak zajišťují nejen odpružení, ale také tlumení, čímž zeslabují rázy. Jelikož materiál na bázi PU není tvarově stálý, následkem čehož se mění pružné síly, je pružiny nutno čas od času dodatečně nastavovat.

Aby bylo možné odpružená kola a kolečka používat optimálním způsobem, mělo by se při jejich výběru dbát na parametry, jimiž jsou předpínací síla, konečná síla pružiny a maximální průhyb pružiny.

Předpínací síla popisuje sílu, jejímž účinkem je pružina předepnuta. Působením síly o této velikosti nedochází k dalšímu pohybu, popř. prohýbání pružiny. Konečná síla pružiny označuje sílu, která je potřebná k dosažení koncového dorazu. Pomocí maximálního průhybu pružiny se sleduje změna montážní výšky od nezatíženého stavu až po maximální průhyb pružiny.

Optimální rozsah použití odpovídá přibližně poloviční konečné síle pružiny. V tomto rozsahu je dosahování odpružení konzol optimální. Je-li síla příliš velká nebo příliš malá, účinek odpružení chybí nebo je pouze nedostatečný.

Další informace naleznete zde.


Odpružená kola a kolečka řady ALEV 

Odpružená kolečka s hliníkovými disky a s elastickými celogumovými běhouny

Odpružená kola a kolečka řady SE

Odpružená kolečka s kovovými (ocelovými) disky kol a s elastickými celogumovými běhouny

Odpružená kola a kolečka řady ALST

Odpružená kolečka s hliníkovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Softhane®

Odpružená kola a kolečka řady GST

Odpružená kolečka s litinovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Softhane®

Odpružená kola a kolečka řady ALTH

Odpružená kolečka s hliníkovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Extrathane®

Odpružená kola a kolečka řady GTH

Odpružená kolečka s litinovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Extrathane®

Odpružená kola a kolečka řady GB

Odpružená kolečka s litinovými disky a s polyuretanovými běhouny Blickle Besthane®