Made by Blickle

Náš cíl: Vždy optimální řešení.

Inovace, výzkum, vývoj

Přání zákazníka je naší výzvou. Proto jsme kreativní a neustále vynalézáme nová řešení. Členy našich specializovaných odborných týmů jsou zkušení konstruktéři, kteří vědí, jak přetvářet vysoké nároky na dokonalé výrobky. S využitím nejmodernějších metod, jako jsou lineární a nelineární výpočty FEM a spolupráce s renomovanými instituty, přivádějí naši vývojáři k životu nové nápady. Kromě konkrétních technických požadavků je součástí naší práce také základní výzkum – jde o optimalizaci materiálů pro kola a vývoj elektricky poháněných kol.

Nejvyšší kvalita dodávek na mezinárodní úrovni

Extrémně rychlé. Extrémně spolehlivé

U společnosti Blickle můžete očekávat maximální spolehlivost ve všech oblastech. Díky našemu nejmodernějšímu logistickému centru vám zaručíme prvotřídní úroveň doručování dodávek: Více než 8 000 výrobků je k dispozici k odeslání do jednoho dne, dalších 12 000 sortimentních položek pak během 1 až 2 dnů, a to v celé Evropě.

Každý den opouští 60 až 70 tun materiálu naše logistické centrum v německém Rosenfeldu. Náš vysokoregálový sklad, vybavený plně automatickými regálovými zakladači, je vysoký 40 metrů a poskytuje prostor pro 43 400 mřížových boxů nebo europalet. Dalších 54 000 skladovacích pozic poskytuje sousední sklad drobných dílů. Díky tomu jsme schopni zaručit optimální zásobování své výroby materiálem i rychlé a naprosto spolehlivé dodávky.

Výroba nástrojů a zpracování oceli

Má-li být něco dobré, je třeba si to udělat sám.

Zaujímat vedoucí postavení na trhu současně znamená nést nejvyšší zodpovědnost. Naše cesta: vyrábíme sami – od začátku. Proto u nás najdete jak nástrojárnu, tak i zpracování oceli.

Zpracování oceli
Výroba nástrojů a strojů

Pro každý požadavek si zkonstruujeme a zhotovíme vhodné nářadí, provozní prostředky a zařízení – a to díky svým vysoce kvalifikovaným zaměstnancům a modernímu strojovému parku. Vy tím získáváte značné výhody: Specifické požadavky zákazníků jsme schopni přenášet mimořádně rychle a hospodárně do sériové výroby. Vlastní výroba nástrojů zaručuje trvalou použitelnost těchto nástrojů i vysokou kvalitu všech našich výrobků.

Zpracování oceli

Vysoký stupeň vertikální integrace nejenže poskytuje plnou kontrolu nad kvalitou a termíny dodávek, ale umožňuje nám také rychle reagovat na požadavky zákazníků i trhu. V oblasti tváření oceli sázíme na flexibilitu. Náš rozsáhlý strojový park zahrnuje hydraulické i excentrické lisy, částečně se servopohonem, s lisovací silou dosahující až 630 tun. Svitky plechu lze plně automaticky lisovat až do síly 12 mm. Lisy jsou optimalizovány pro výrobu kladek. Tak můžeme hospodárně vyrábět velmi vysoké počty kusů a jsme dostatečně flexibilní i pro realizaci malých sérií s nízkými náklady.

Svařování

Ať už ručně, nebo automaticky. Každopádně přesně.

Dobré spoje zaručují dlouhou životnost. Při svařování je rozhodujícím faktorem přesnost. Ruční práce, kde je to nutné, automatizace, kde je to možné. Jelikož přísně dbáme na kvalitu práce svých certifikovaných svářečů a svařovacích strojů, trvale dosahujeme dobrých pracovních výsledků. Pouze přesné svarové švy totiž propůjčují našim kladkám pro vysoké zatížení nezbytnou stabilitu a bezpečnost, na kterou se můžete kdykoli spolehnout.

Polyurethan v té nejlepší formě

Zkušenost. Know-how. Nápady.

Lití polyuretanu

Pokud jde o kvalitu polyuretanu, je kromě správné receptury důležité jeho správné zpracování. Proto jsme se stali specialisty na polyuretan.

Kvalitu polyuretanových kol ovlivňuje řada faktorů. Provádíme plně automatické otryskávání, čištění a základní lakování kovových disků kol s cílem zajistit jejich dokonalou přípravu. Následné odlévání se provádí postupem lití za horka při nízkém tlaku pomocí počítačově řízených strojů. V závislosti na stanoveném úkolu se pak přesně přiměšují nezbytné přísady, jako jsou barevné pigmenty, aktivátory nebo antistatické látky. To nám umožňuje přesně a pružně uspokojovat individuální požadavky zákazníka.

  • Kola z PU ve všech velikostech, od 25 do 1 000 milimetrů v průměru
  • Rozsáhlé kontroly kvality
  • Tvrdosti běhounů od 75 do 96 Shore A
  • Zvláštní barevná provedení podle přání zákazníka

Vstřikování plastů

Inovace v oblasti zpracování plastů

Kdo chce zůstat ve vedoucí pozici na trhu, musí být flexibilní: Dokážeme vyrábět nejrozdílnější kola a kladky z plastů – ať již se zvýšenou tepelnou odolností, elektricky vodivé, vyztužené skleněnými vlákny nebo mnoho dalších variant.

Náš rozsáhlý park výrobních strojů a zařízení pro výrobu plastových dílů vstřikováním sestává z nejnovějších, vysoce moderních a velmi výkonných strojů. Díky propojeným systémům dokážeme plně automaticky vyrábět také vícekomponentová kola. Díky mimořádně výkonné technologii výroby nástrojů dosahujeme optimálních časů cyklů při trvale vysoké kvalitě.

Montáž

Vlastní výroba. Vlastní montáž.

Pro montáž konzol a kladek jsme vyvinuli plně automatické výrobní linky, které pracují s neměnnou vysokou kvalitou, racionálně a hospodárně. Další výhodou pro vás je naše flexibilita: Jedná-li se o realizaci speciálních přání zákazníků na výrobu v malých sériích, přichází na řadu také ruční práce.

Na užitné ploše o velikosti téměř 60 000 čtverečních metrů tak rok co rok vyrobíme více než 15 milionů kol a kladek, což znamená denně více než 60 000 kusů. Početné zkušební a kontrolní stanice, které jsou integrovány ve výrobních linkách, přitom zajišťují náš certifikovaný vysoký kvalitativní standard.

Kvalita, životní prostředí a energie

Chceme mít vaši důvěru. Trvale.

Naše systémy řízení kvality jsou základem pro nepřetržité zlepšování kvality našich výrobků i procesů. Přitom přikládáme velký význam trvale udržitelnému způsobu hospodaření a efektivnímu využívání energie. Tento standard necháváme pravidelně kontrolovat odpovídajícími certifikačními organizacemi.

Řízení kvality

Důvěra zákazníků je tou největší položkou na straně našich aktiv. Tuto důvěru jsme si vysloužili důrazem na kvalitu a spolehlivost. Díky vlastní výrobě a rozhodnutí, aby vše bylo „Made in Germany“, máme věci od začátku pod kontrolou. Naším závazkem je přitom usilovat o každodenní zlepšování. Chyby tak vnímáme jako příležitosti k optimalizaci. Ne nadarmo byla firma Blickle už v roce 1994 jedním z prvních německých výrobců kol a kladek s certifikací dle normy DIN ISO 9001. Cílem našeho systému řízení kvality je zajistit vysokou úroveň jakosti v rámci veškerých oblastí a procesů, abychom mohli své zákazníky podporovat při dosahování jejich vlastních kvalitativních záměrů. Rozhodující roli přitom hrají četné testy materiálu i produktů. Naši inženýři mají k dispozici řadu moderních testovacích zařízení, například rotující kotoučové zkušební stolice do zátěže 5,5 t, stroje na zkoušení materiálů, jakož i klimatizační komory a termokomory. Na nejmodernějších zkušebních strojích se kola a kladky testují dle normy DIN EN 12527-12533 a provádí se na nich testy až do zničení. Samozřejmostí jsou zkoušky prvních a posledních dílů i samostatné kontroly pracovníků.


Zajišťování kvality u společnosti Blickle 
Systém ochrany životního prostředí

Trvale udržitelné hospodaření pro firmu Blickle představuje základní odpovědnost. Z toho důvodu jsme do našeho systému řízení kvality v dubnu 2012 začlenili i systém ochrany životního prostředí dle normy DIN EN ISO 14001:2009. Zavazuje nás k trvalému zlepšování našich procesů a produktů z hlediska jejich ekologické únosnosti. Hlavními cíli našeho systému ochrany životního prostředí jsou vývoj ekologičtějších výrobků, šetrné nakládání se zdroji ve výrobním procesu, využívání obnovitelných zdrojů energie a posílení smyslu pro ekologické chování u všech zaměstnanců.

Systém energetického managementu

V roce 2014 zavedla firma Blickle systém energetického managementu dle normy DIN EN ISO 50001. Cílem je minimalizace spotřeby energie ve všech oblastech našeho podnikání. Systém energetického managementu nám pomáhá v úsilí o co nejmenší zatěžování životního prostředí, například omezením emisí CO2. Současně je třeba u všech pracovníků posilovat smysl pro šetrné zacházení s energií a s přírodními zdroji.