Přesné vedení 1 200 tun

Kladky pro vysoké zatížení od společnosti Blickle zvyšují spolehlivost procesu při spouštění mostů

Zákazník

Strabag SE se sídlem ve Vídni patří k největším stavebním společnostem v Evropě. Jejími klíčovými trhy jsou Německo a Rakousko a také země východní a jižní Evropy. S více než 75 000 zaměstnanci dosahuje ročního obratu přibližně 16 miliard eur. Důležitými oblastmi podnikání jsou stavba mostů, průmyslová a komerční výstavba, výstavba dopravních komunikací, stavba sportovních zařízení a kanalizační techniky.

Výzva

V rámci stavebního projektu „Rozšíření osmiproudé dálnice A7“ v lokalitě Hamburk měla společnost Strabag za úkol po dobu několika dní kousek po kousku spouštět mostní díl o délce 53 m a hmotnosti 1 200 tun. Betonový kolos přitom musí být udržován v přesné poloze a nesmí mít v příčném ani v podélném směru žádnou vůli. Až doposud k tomu společnost používala kluzné desky z vysoce odolného plastu PTFE. Při jejich používání však docházelo k problémům: Jednak mezi ocelový nosník a desku pronikal vzduch, a proto hrozilo nebezpečí, že se most rozkýve. Dále se musel průběh procesu přerušovat, neboť docházelo k vzpříčení desek v případě, že spouštění nebylo na všech stranách dostatečně přesné.

Naše řešení

BSQ4FE-GSPOStavební odborníci přemýšleli nad alternativou, kterou by mohly představovat kladky, které most spolehlivě povedou po ocelových nosnících dolů. Proto se společnost Strabag obrátila na firmu Wache, která již 35 let zastupuje společnost Blickle v regionech Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko. Zadání bylo jasně definováno: Bylo nutné dodržet malou vestavnou výšku a šířku pojezdové plochy menší než 200 milimetrů. Nosnost na kladku měla být minimálně šest tun. Pro vyrovnání tolerancí bylo vyžadováno propružení od 10 do 20 milimetrů. Vývojové oddělení společnosti Blickle nakonec představilo speciální řešení, které splňovalo všechny požadavky společnosti Strabag. Kladka je vyrobena z velmi kvalitního litého polyamidu a díky tvrdosti 80 Shore D je odolná proti rozbití. Navíc má velmi nízký valivý odpor a je odolná vůči otěru. K vyrovnávání tolerancí použila společnost Blickle čtyři polyuretanové pružiny. Mezi čtyřmi svisle umístěnými ocelovými nosníky pracují hydraulické zvedáky, které pomalu spouštějí část dálnice. Na spodní straně mostu jsou upevněny speciální konstrukce – takzvané ocelové výstupky. Tyto podpěry přenášejí část zatížení mostu na svisle umístěné ocelové nosníky. Společnost Blickle zabudovala do těchto výstupků celkem 16 speciálních kladek, vždy po osmi pro podélný a pro příčný směr. Díky přenosu zatížení kladky přesně doléhají k ocelovým nosníkům. Speciální uspořádání kladek udržuje mostní díl přesně v požadované poloze.

Výsledek

V porovnání s dosud používanými deskami PTFE dokázala společnost Strabag výrazně zlepšit celý složitý proces spouštění. Speciální kladky od společnosti Blickle se po ocelových nosnících pohybují bez odporu, zaseknutí mostní části patří minulosti. „Pružinová vlastnost kladek zajišťuje při spouštění vyšší bezpečnost. Případné tolerance v povrchové struktuře nosníků jsou bez problémů vyrovnávány“, popisuje plánování projektu společnosti Strabag. Řešení Blickle navíc boduje i po stránce flexibility: Díky speciálním stavěcím maticím na PU pružinách může společnost Strabag provádět snadno a rychle jemné nastavení.

Technické informace a výhody BSQ4FE-GSPO 152K

  • Kladky z velmi kvalitního litého polyamidu odolného proti prasknutí .
  • Nosnost 6 tun na kladku.
  • Pružinová vlastnost kladek zajišťuje větší bezpečnost při spouštění.
  • Speciální stavěcí matice na PU pružinách pro jemné nastavení.