Infobox sérií kol Blickle

Tvrdost běhounu. Šetrnost k jízdnímu povrchu / tichost chodu Rozběhový, valivý a natáčecí odpor. Odolnosti proti opotřebení. 

Pro snazší výběr výrobku je pro každou řadu kol k dispozici Infobox Blickle. Infobox poskytuje přehled o tvrdosti běhounu kola, jeho šetrnosti k jízdnímu povrchu / tichosti chodu, valivém odporu a odolnosti vůči opotřebení.

Zatímco kategorie tvrdosti běhounu umožňuje klasifikovat velmi měkké až velmi tvrdé materiály běhounu, ostatní kategorie umožňují hodnocení v rámci stupnice dostatečné až vynikající.

Tvrdost běhounu

65 Shore A
Šetrnost k jízdnímu povrchu / tichost chodu

vynikající
Valivý odpor

velmi dobře
Odolnost proti opotřebení

dobře


Tvrdost běhounu

Na katalogových listech výrobku je v Infoboxu uvedena tvrdost běhounu graficky a doplněna údajem o tvrdosti běhounu. Čím více vpravo je značka, tím tvrdší je běhoun. Údaje o tvrdosti jsou uvedeny pro

 

Mezi různými zkouškami tvrdosti neexistují lineární korelace. Graficky znázorněné hodnoty jsou empiricky získané normované hodnoty.

Haertebereich
Materiál Tvrdost běhounu
Pneumatika s duší / měkká guma

50-60 Shore A
Elastická plná guma

65 Shore A
Superelastická plná guma

70 Shore A
Standardní plná guma

80 Shore A
Termoplastický polyuretan (TPU), měkký

80 Shore A
Termoplastický gumový elastomer (TPE)

85 Shore A
Polyuretan 75 Shore A

75 Shore A
Polyuretan 92 Shore A

92 Shore A
Termoplastický polyuretan (TPU), tvrdý

92–98 Shore A
Polypropylen

60 Shore D
Polyamid

70 Shore D
Litý polyamid

80 Shore D
Litina / ocel

180–230 HB

Šetrnost k jízdnímu povrchu / tichost chodu

Čím více bodů je v této kategorii dosaženo, tím tišší a šetrnější je kolo k podlaze.

Šetrnost k jízdnímu povrchu
Tvrdší běhoun zatěžuje jízdní povrch více než měkčí běhoun. Běhoun s pěti body v hodnocení šetrnosti k jízdnímu povrchu / tichosti chodu lze označit jako nejvíce šetrný k jízdnímu povrchu.

Pro ochranu povrchu je určující střední tlak na plochu. Pro různé materiály běhounu mohou jako vodítko posloužit informace uvedené vpravo.

Tichost chodu
V zásadě platí: Čím větší kolo a čím měkčí a silnější běhoun, tím tišeji lze vozíkem pohybovat. To znamená, že měkký běhoun souvisí s menšími a tvrdý běhoun s vyššími hlukovými emisemi. Vysoký počet bodů v kategorii šetrnost k jízdnímu povrchu / tichost chodu proto také souvisí s nízkými otřesy a hlukovými emisemi během přepravy zboží.

U malých zátěží a na měkkém podkladu (kobercová podlaha) lze použít i tvrdá kola a dosáhneme nízkých hlukových emisí a vysokého komfortu jízdy.

Stanovení středního tlaku na plochu
Střední tlak na plochu je dán radiální silou [N] děleno styčnou plochou kola [mm²].

Materiál Šetrnost k jízdnímu povrchu / tichost chodu střední tlak na plochu
Pneumatika s duší / měkká guma

0,8 N/mm²
Elastická plná guma

1,8 N/mm²
Superelastická plná guma

1,5 N/mm²
Standardní plná guma

3,5 N/mm²
Termoplastický polyuretan (TPU), měkký

4,0 N/mm²
Termoplastický gumový elastomer (TPE)

4,5 N/mm²
Polyuretan 75 Shore A

3,5 N/mm²
Polyuretan 92 Shore A

8,0 N/mm²
Termoplastický polyuretan (TPU), tvrdý

11,0 N/mm²
Polypropylen / polyamid

40,0 N/mm²
Litý polyamid

60,0 N/mm²
Litina / ocel

>350 N/mm²

Rozběhový, valivý a natáčecí odpor

Rozběhový odpor je síla, kterou je nutno vyvinout k uvedení kola z klidového stavu do pohybu. Valivý odpor je síla, kterou je třeba vyvinout k udržení kola v rovnoměrném pohybu. Rozjezdový a valivý odpor je ovlivněn následujícími faktory:

 • průměr kola
 • geometrie běhounu
 • tvrdost běhounu
 • odrazová pružnost běhounu
 • uložení kola
 • jízdní povrch

 

Valivý odpor vzniká permanentním stlačováním a vypružením běhounu během jízdy (hystereze).

Měření valivého odporu probíhá pomocí zkušební stolice. Měří se za ideálních podmínek:

 • rovný, hladký ocelový povrch bez nečistot a překážek
 • rychlost: 4 km/h
 • teplota: +20 °C
 • zatížení: ⅔ max. nosnosti

 

Za těchto standardizovaných rámcových podmínek je valivý odpor různých sérií kol vzájemně srovnatelný.

Materiál Valivý odpor
Pneumatika s duší / měkká guma

dobře
Elastická plná guma

velmi dobře
Superelastická plná guma

dobře
Standardní plná guma

uspokojivě
Termoplastický polyuretan (TPU), měkký

velmi dobře
Termoplastický gumový elastomer (TPE)

velmi dobře
Polyuretan 75 Shore A (Softhane®)

velmi dobře
Polyuretan 75 Shore A (Besthane® Soft)

vynikající
Polyuretan 92 Shore A (Extrathane®)

velmi dobře
Polyuretan 92 Shore A (Besthane®)

vynikající
Termoplastický polyuretan (TPU), tvrdý

velmi dobře
Polypropylen / polyamid

vynikající
Litý polyamid

vynikající
Litina / ocel

vynikající

Odlišné podmínky použití (vlastnosti podkladu, teplota, rychlost atd.) mohou podstatně ovlivnit hodnoty valivého odporu a je potřeba je zohlednit při dimenzování pojezdu.

Jako natáčecí odpor je označován odpor potřebný k vyrovnání otočných kladek do směru jízdy.

Natáčecí odpor je ovlivněn následujícími komponenty:

 1. Styčná plocha kola: Při otáčení otočné kladky je styčná plocha kola otáčena kolem svého středu. Přitom dochází ke tření. Odpor závisí na kombinaci materiálů běhounu kola / podkladu a dále na velikosti styčné plochy.
 2. Odpor otočného věnce: Konstrukce a kvalita otočného věnce ovlivňují jeho natáčecí odpor.
 3. Vyložení otočné kladky: Velikost ramena páky od středu otočného věnce ke středu styčné plochy ovlivňuje natáčecí odpor otočné kladky.
 4.  

Odolnost proti opotřebení

Čím více bodů je v této kategorii dosaženo, tím větší je odolnost kola proti opotřebení.

Odolnost proti opotřebení mj. bere v potaz odolnost elastomerů nebo termoplastických elastomerů proti otěru dle normy ISO 4649. Pro ostatní materiály běhounu byla odolnost proti otěru stanovena na základě normy ISO 4649.

Klasifikace různých materiálů běhounu podle jejich odolnosti proti otěru je na grafickém zobrazení uvedena vpravo.

Materiál Odolnost proti opotřebení
Pneumatika s duší / měkká guma

uspokojivě
Elastická plná guma

dobře
Superelastická plná guma

dobře
Standardní plná guma

dostatečně
Termoplastický polyuretan (TPU), měkký

dobře
Termoplastický gumový elastomer (TPE)

uspokojivě
Polyuretan 75 Shore A

velmi dobře
Polyuretan 92 Shore A

vynikající
Termoplastický polyuretan (TPU), tvrdý

velmi dobře
Polypropylen

uspokojivě
Polyamid

dobře
Litý polyamid

velmi dobře
Litina / ocel

vynikající