Zaměření na bezpečnost

Kola a kladky Blickle podporují bezpečnost práce v prostředí průmyslu

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí je základní zásadou a právem na pracovišti. Společnost Blickle svými výrobky významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti práce. Bezpečný pohyb a brzdění a pevné postavení břemen minimalizují hlavní příčiny pracovních úrazů.

Každý den v Německu onemocní přibližně 4 procenta všech zaměstnanců (zdroj: Spolkové ministerstvo zdravotnictví, BMG). Pro národní hospodářství z toho plynou gigantické tráty: 87,6 miliardy eur v ušlých výrobních nákladech (mzdové náklady) a 148,7 miliardy eur v HDP v Německu v roce 2019 (zdroje: Statista, BAUA). Pro podnik to znamená, absenci klíčových zaměstnanců, procesy se zastavují, zbývající zaměstnanci jsou více zatěžováni, čímž se také zvyšuje riziko nehod a hrozí další pracovní neschopnost.

Vozíky s příliš dlouhým rozjezdem a valivým odporem jsou bohužel často příčinou nemocí z povolání v podobě muskuloskeletálních poruch. Ty jsou celosvětově nejčastější příčinou pracovní neschopnosti, těžké invalidity, omezené pracovní schopnosti a předčasné invalidity (zdroj: Spolkový ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, BAUA). Když je vozík v pohybu, může se v závislosti na rychlosti rychle stát nebezpečným projektilem. Blickle rozděluje potenciální nebezpečí v intralogistice do tří oblastí podle stavu pohybu vozíku: Pohybující se, brzdící a stojící. Ve všech těchto situacích pomáhá specialista na kola a kladky zvýšit bezpečnost práce..

Již při řízení vozíku vzniká řada zdrojů nebezpečí. Kolečko vybavené ochranou nohou nabízí ochranu před zraněním způsobeným koly vozíku nebo odhozenými předměty. Zákazníci společnosti Blickle si mohou toto příslušenství vybrat v kombinaci s mnoha otočnými- a pevnými kladkami.

Blickle ErgoMove im Einsatz

Aby se předešlo pracovním úrazům, je také důležité, aby obsluha vozíku měla po celou dobu jeho pohybu nad vozíkem kontrolu. Bubnové brzdy Blickle na rozdíl od běžných blokovacích systémů snížují rychlost vozíku i během jeho pohybu. Kromě toho společnost Blickle nabízí širokou škálu otočných a pevných kladek s brzdou mrtvého muže, která dále zvyšuje ochranu osob. Brzda mrtvého muže má brzdnou sílu přes 600 Newtonů. Ve výchozí poloze jsou brzdy zablokované a uvolní se až při aktivním použití. V oblasti elektrických pohonů využívá řada ErgoMove společnosti Blickle elektromechanické brzdy mrtvého muže. Díky automatickému uvolnění brzdy pomocí senzorové detekce rukou na ovládacích rukojetích je pohyb vozíku možný pouze tehdy, pokud má obsluha obě ruce aktivně položené na rukojetích vozíku. Po uvolnění rukojeti vozík okamžitě zabrzdí. Funkce nouzového zastavení a ochrana proti přiskřípnutí navíc brání zraněním způsobeným tlakem, a splňují tak nejvyšší bezpečnostní standardy. 

Bezpečnost práce se nezaměřuje pouze na přesun a brzdění břemen, ale také na fázi odpočinku. Zde přicházejí ke slovu komplexní uzamykací systémy Blickle. Ty jsou buď integrovány přímo do kladek jako směrové blokace, nebo mohou být také flexibilně namontovány na vozík jako samostatné jednotky, jako jsou například blokovací a zvedací patky. Jsou srovnatelné s klasickým zvedákem a liší se tím, že odlehčují přepravní zařízení, aniž by jej zvedaly. Při aktivaci zvedacích patek vzniká mezi vozíkem a zemí tlak přibližně 600 newtonů. Zajišťují tak bezpečnou oporu i u těžkých břemen. Blokovací síla zůstává vždy konstantní bez ohledu na aktuální zatížení.

Společnost Blickle nabízí elektricky vodivé provedení pro téměř všechna kola a kladky ve svém sortimentu, zejména pro ochranu před elektrostatickým výbojem. Chrání obsluhu přepravních zařízení před bolestivým elektrostatickým výbojem a citlivé přístroje před poškozením. Tímto způsobem společnost Blickle také podporuje výrobce elektrických a mechanických zařízení při dodržování evropské směrnice ATEX (ATmosphère EXplosible).