Vnitropodniková logistika

Vylepšená ergonomie díky kolům a kladkám Blickle

Kola a kladky Blickle přispívají při mnoha intralogistických procesech v rozhodující míře k tomu, aby materiálové toky fungovaly uvnitř podniku efektivním, bezpečným a spolehlivým způsobem. Požadavky, které jsou přitom na kola a kladky kladeny, jsou mimořádně rozmanité, jelikož logistické postupy se vzájemně velmi výrazně odlišují v závislosti na odvětví a na výrobním procesu. Pro tento účel nabízí společnost Blickle jedinečné portfolio, které obsahuje pohotové řešení pro téměř všechny zadávané úkoly. Téměř všichni známí světoví výrobci logistického vybavení se proto spoléhají na výrobky značky Blickle. Patří mezi ně výrobci vysokozdvižných vozíků, jeřábů, bezobslužných přepravních systémů, stejně jako výrobci vozíkových vlaků, přepravních zařízení a vychystávacích vozíků. Základem rozhodování pro značku Blickle je přitom jednak příslovečná dlouhá životnost jejích výrobků díky pečeti kvality „Made in Germany“, a dále také to, že kola a kladky Blickle při plánování logistických postupů zajišťují, že jednotlivé procesy a fáze těchto postupů mohou probíhat vysokými rychlostmi, s vysokou mírou bezpečnosti (díky ochraně před nehodami) a při (dobře sledovatelných) nízkých celkových nákladech. Tam, kde je v logistickém řetězci nenahraditelná lidská pracovní síla, snižují výrobky značky Blickle tělesnou námahu při tažení a přesouvání těžkých břemen, čímž přispívají ke zvyšování míry ergonomie pracovních postupů.

Několik příkladů použití v oblasti vnitropodnikové logistiky: