Řady kol

Hnací, přírubová a základní kola

Hnací kola se používají k pohánění nejrůznějších zařízení. Slouží k přenášení hnací síly motoru uvnitř zařízení, čímž toto zařízení uvádějí do pohybu. Časté uplatnění nacházejí v bubnových mechanismech, například jako jednotlivé součásti větrných elektráren. Pro odvětví větrných elektráren již společnost Blickle vyvinula hnací válec pro vysoká zatížení. Příslušné podrobnosti naleznete v našem přehledu úspěšných projektů.

Hnací kola jsou vždy opatřena drážkou v náboji, která umožňuje vytváření vzájemného spojení pomocí lícovaného pera mezi kolem a osou či nápravou uvnitř příslušného zařízení. Toto spojení se používá také pro přírubová kola.

Také přírubová kola se používají pro účely související s pohonem strojů a vozidel.
Kromě toho v základním programu Blickle nabízíme tzv. základní kola s běhounem z materiálu Vulkollan nebo Besthane. Mají ocelový disk s průchozím otvorem, který lze individuálně upravit v závislosti na specifických požadavcích.


Hnací kola

Hnací kola řady GEVN, GTHN, GSTN, GBN, GVUN a SPKVSN

Přírubová kola

Přírubová kola řady PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA

Základní kola

Základní kola série VSB a VSVU