GEVN, GTHN, GSTN, GBN, GVUN, SPKVSN – série kol

Hnací kola 

Společnost Blickle nabízí šest různých sérií hnacích kol. Disky kola většinou sestávají z robustní šedé litiny s drážkou v náboji podle normy DIN 6885. Pouze u série SPKVSN je disk kola zhotoven z ušlechtilé oceli. Hnací kola jsou k dispozici buď s elastickým běhounem z plné gumy v kvalitě pohonu, nebo s polyuretanovými běhouny Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® nebo Vulkollan®. Jedinou výjimkou je hnací kolo s nákolkem, které je vyrobeno celé z ušlechtilé oceli.

Hnací kola jsou pomocí lícovaného pera připojena k motoru průmyslového manipulačního vozíku. Tímto způsobem zajišťují pohyb zařízení, částí stroje nebo otáčení součástí na místě.