Řady kol a kladek

pro paletovací a vysokozdvižné vozíky a jiné pozemní dopravníky

Kola a kladky pro paletovací a vysokozdvižné vozíky a jiné pozemní dopravníky

Paletovací vozíky, vysokozdvižné vozíky a manipulační vozíky se používají ke zvedání a přepravě těžkých břemen, a proto jsou neodmyslitelnou součástí vnitropodnikového logistického vybavení. Kola a kladky, které se pro tyto účely používají, proto musí být mimořádně odolné proti opotřebení a robustní.

Společnost Blickle v této oblasti nabízí velký počet různých řad kol a kladek, které jsou určeny právě pro paletovací vozíky, vysokozdvižné vozíky a manipulační vozíky.

V závislosti na oblasti použití jsou potřebné rozdílné kladky. Směrodatné jsou zde vnější okolnosti, jako například vlastnosti jízdního povrchu ve vnitřních nebo venkovních prostorech nebo to, zda jsou manipulační vozíky poháněny ručně či elektricky. To pak má vliv na vlastnosti výrobku, jakými jsou dynamická zatížitelnost, odolnost vůči okolním vlivům nebo chod s nízkou hlučností.

Běhouny a disky kol a kladek Blickle, které jsou určeny pro pojízdná manipulační zařízení, se vyrábějí z nejrůznějších materiálů. Každý materiál má své specifické vlastnosti, čímž splňuje odlišné požadavky související se specifickou oblastí použití. V oblasti paletovacích vozíků se používají kladky s různými polyuretanovými běhouny a polyamidovými disky. U předních kol pak připadá v úvahu i další varianta s běhounem z elastické plné pryže. U hnacích kol a u kol určených pro vysokozdvižné vozíky existují rovněž varianty z polyuretanu a elastické plné pryže.


Kladky pro paletovací vozíky

Kladky pro paletovací vozíky řady HTH, HTHW, HB a HPO

Přední kola pro paletovací vozíky a kola pro vysoké zatížení pro manipulační vozíky

Přední kola a kola pro vysoké zatížení řady ALEV, ALST, ALTH, PO, GTH, VSTH, GB, GVU

Kola pro vysokozdvižné vozíky, hnací a pojezdová kola manipulačních vozíků

Kola pro vysokozdvižné vozíky, hnací a pojezdová kola řady RVU, RTH, RB, REV