Řady kol s nákolkem

pro použití na kolejnicích

Kola s nákolkem se pohybují většinou na kolejnicích, kde zajišťují, aby přepravní zařízení při pohybu zůstávalo ve své stopě. Sestávají z ložiska a z disku kola opatřeného nákolkem.

Oblasti použití sahají od výroby strojů a zařízení až po lanovnice. V těchto oblastech panují zvláštní podmínky, které jsou ovlivňovány zejména horkem, stykem s olejem nebo třískami a přenosem elektrické energie. Aby dokázala vyhovět požadavkům souvisejícím s těmito podmínkami použití, má společnost Blickle ve svém portfoliu k dispozici pět různých řad kol s nákolky. Za prvé se jedná o řady SPKGSPO, SPK a SPKVS, které se dodávají s jednostranným nákolkem. Řady DSPKGSPO a DSPK jsou opatřeny dvojitými nákolky. Také pro kola s nákolkem se používají různé materiály. V nabídce se tak nacházejí řady z litého polyamidu, oceli a šedé litiny. Dále se pro kola s nákolkem používají buď kluzná, nebo kuličková ložiska. Na vyžádání lze obdržet i provedení s dalšími druhy ložisek.

V případě, že se ve standardním programu nenachází žádný vhodný výrobek, ochotně pro vás vyvineme také individuální speciální řešení. Za tím účelem se obracejte pouze na příslušnou kontaktní osobu.


Kola a pevné kladky řady SPKGSPO a DSPKGSPO

Kola s nákolkem a kola s dvojitým nákolkem z litého polyamidu

Kola a pevné kladky řady SPK 

Kola s nákolkem z šedé litiny

Kola a pevné kladky řady SPKVS a DSPK

Kola s nákolkem a kola s dvojitým nákolkem z plné oceli