Druhy ložisek

Kluzné ložisko. Jehličkové ložisko. Kuličkové ložisko.

Kluzné ložisko
Válečkové ložisko
Kuličkové ložisko
Centrální kuličkové ložisko (C) s protivláknovým krytem
Kuličkové ložisko CC
Kuličkové ložisko C s utěsněním
Kuličkové ložisko CC s utěsněním
Naklápěcí válečkové ložisko

Kluzné ložisko
(„G“ v objednacím čísle)

Jehličkové (válečkové) ložisko
(„R“ v objednacím čísle)

Kuličkové ložisko
(„K“ v objednacím čísle)

Centrální kuličkové ložisko (C) s protivláknovým krytem
(„KA“ nebo „KF“ v objednacím čísle)

Dvě centrální kuličková ložiska (CC) s protivláknovým krytem
(„KA“ nebo „KF“ v objednacím čísle)

Centrální kuličkové ložisko (C) s protivláknovým krytem a dodatečným utěsněním
(„KAD“ nebo „KFD“ v objednacím čísle)

Dvě centrální kuličková ložiska (CC) s protivláknovým krytem a dodatečným utěsněním
(„KAD“ nebo „KFD“ v objednacím čísle)

 

Naklápěcí válečkové ložisko
(„PR“ v objednacím čísle)

 

Kluzné ložisko je jednoduché, cenově výhodné a nenáročné ložisko kola. Navíc je odolné vůči korozi a za normálních provozních podmínek použití bezúdržbové. Kluzná ložiska se používají převážně u kladek pro přístroje a transportní zařízení, tedy tam, kde se jedná o nízké rychlosti a malou frekvenci pojezdu.
U kol s ocelovým nábojem se jako náboj na kluzná ložisková pouzdra používá polyamid. Při vyšší rychlosti a zatížení mohou nastat potíže s teplotou ložiska. Litinová kola s kluzným ložiskem se musí pravidelně promazávat.

Jehličkové ložisko je robustní, odolné uložení kola, nevyžadující údržbu, s nízkými nároky na prostor vestavby. Jehličkové ložisko (nazývané někdy také válečkové ložisko nebo válečková klec) má nepatrnou radiální vůli v ložisku a osvědčilo se především u kladek pro transportní zařízení. Jehličkové ložisko se skládá z ocelových válečků, které jsou uloženy v plastové nebo ocelové kleci. Tyto válečky se odvalují v prostoru mezi osou a nábojem kola. Protože při otáčení kolem osy nedochází ke kluznému, ale valivému tření, je valivý odpor kola i při vysokém zatížení relativně nízký. Jehličková ložiska jsou promazána mazivem s dlouhodobou životností a za normálních provozních podmínek jsou bezúdržbová. Kromě standardního provedení se dodává také nerezavějící jehličkové ložisko (dodatek objednacího čísla: -XR).

Radiální kuličkové ložisko (nazývané také precizní kuličkové ložisko) splňuje nejvyšší nároky na nosnost, jízdní vlastnosti (i při vyšších rychlostech) a odolnost vůči vlivům okolního prostředí. Radiální kuličková ložiska mají nejmenší ložiskovou vůli a uplatňují se především u kladek technicky náročných transportních zařízení a kladek pro vysoké zatížení. Jako ochrana proti prachu slouží krytka (bezkontaktní těsnění, tzv. Z-ložisko). Pro splnění speciálních požadavků lze instalovat kuličková ložiska s jedním nebo dvěma těsnicími kroužky (kontaktní těsnění, tzv. ložisko RS nebo 2RS). Uložení kola s utěsněným kuličkovým ložiskem (RS, 2RS) se nesmí dodatečně domazávat, mohlo by tím dojít k poškození kuličkového ložiska. Radiální kuličková ložiska se při výrobě promazávají mazivem s dlouhodobou životností a za normálních podmínek jsou bezúdržbová. Standardně jsou v náboji namontována dvě kuličková ložiska. Odstup vnitřních kroužků kuličkového ložiska je udržován distančním pouzdrem, takže kolo může být v bodech uchycení pevně upnuto. Kromě standardního provedení jsou kuličková ložiska k dispozici také v nerezovém provedení (dodatek objednacího čísla: -XK), v provedení se speciálním mazivem odolným vůči vysokým teplotám (dodatek objednacího čísla: -HK, příp. -HXK v nerezovém provedení) nebo jako teplotně odolné kuličkové ložisko (ložiska pro vozíky do pecí, dodatek objednacího čísla: -IK). Teplotně odolná kuličková ložiska jsou při snížené nosnosti vhodná pro teploty od -30 °C do +300 °C.

Centrální kuličkové ložisko se vyznačuje precizní lehkou jízdou a odolným utěsněním. Tato ložiska se používají nejvíce u kol z umělé hmoty s nízkou zátěží a u vodicích rolen. Přitom se kuličkové ložisko tvarově spojí s diskem. Centrální kuličkové ložisko je standardně vybaveno dvěma těsnicími kroužky (kluzné těsnění, takzvaná ložiska 2RS). Kuličkové ložisko je mazáno tukem s dlouhou životností a je za normálních podmínek bezúdržbové. Dodatečný kryt kuličkového ložiska z plastu nabízí určitou ochranu proti vláknům a chrání i uložení kuliček. Při montáži kola do otočné a pevné konzoly není na rozdíl od konvenčních ložisek kol s vlisovanými kuličkovými ložisky zapotřebí žádných pouzder s nákružkem.

Ložisko kola se dvěma centrálními kuličkovými ložisky umožňuje precizní, lehký běh i dobré utěsnění při současném splnění těch nejvyšších nároků na nosnost. Kolem kuličkových ložisek je tvarově nastříkán disk kola. Centrální kuličková ložiska jsou standardně vybavena dvěma těsnicími podložkami (broušená těsnění, tzv. ložiska 2RS). Kuličková ložiska jsou promazána mazivem s dlouhodobou účinností a jsou za normálních podmínek použití bezúdržbová. Doplňkový plastový kryt kuličkového ložiska obklopuje náboj kola a funguje jako protivláknový kryt. Při montáži kola do otočné a pevné konzoly není na rozdíl od klasických ložisek kol s vlisovanými kuličkovými ložisky zapotřebí žádných pouzder s nákružkem.

Při požadavku na vysokou těsnivost kuličkového ložiska ve vlhkém prostředí způsobujícím korozi lze dodat doplňkové těsnění kuličkového ložiska. Kombinace těsnicích kroužků (broušené těsnění, tzv. ložiska 2RS), vnitřních kroužků a dodatečného zabroušeného těsnění zajišťuje kuličkovým ložiskům optimální ochranu proti stříkající vodě a nečistotám. Kola s dodatečným utěsněním kuličkového ložiska jsou odolná v průmyslových myčkách. Kluzné těsnění způsobuje poněkud vyšší valivý odpor.
Kuličková ložiska se promazávají mazivem s dlouhou životností a za normálních podmínek jsou bezúdržbová.
Dodatečný kryt kuličkového ložiska z plastu nabízí určitou ochranu proti vláknům a chrání i uložení kuliček. Při montáži kola do otočné a pevné konzoly není na rozdíl od konvenčních ložisek kol s vlisovanými kuličkovými ložisky zapotřebí žádných pouzder s nákružkem. U krytu kuličkového ložiska (dodatek objednacího čísla: -HKA, -XKA) se na rozdíl od kuličkového ložiska nepoužívá dodatečný kluzný gumový těsnicí kroužek. Varianta -XKA je z důvodu nerezového ložiska vhodná rovněž pro pračky.

Při požadavku na vysokou těsnivost kuličkového ložiska ve vlhkém prostředí způsobujícím korozi lze dodat doplňkové těsnění kuličkového ložiska. Kombinace těsnicích kroužků kuličkových ložisek (broušené těsnění, tzv ložiska 2RS), vnitřních kroužků a dodatečného zabroušeného těsnění zajišťuje kuličkovým ložiskům optimální ochranu proti stříkající vodě a nečistotám. Kola s dodatečným utěsněním kuličkového ložiska jsou odolná v průmyslových myčkách. Kluzné těsnění způsobuje poněkud vyšší valivý odpor. Kuličková ložiska se promazávají mazivem s dlouhou životností a za normálních podmínek jsou bezúdržbová.
Dodatečný kryt kuličkového ložiska z plastu nabízí určitou ochranu proti vláknům a chrání i uložení kuliček. Při montáži kola do otočné a pevné konzoly není na rozdíl od konvenčních ložisek kol s vlisovanými kuličkovými ložisky zapotřebí žádných pouzder s nákružkem. U krytu kuličkového ložiska (-HKA, -XKA v objednacím čísle) se na rozdíl od kuličkového ložiska nepoužívá dodatečný kluzný gumový těsnicí kroužek. Varianta -XKA je z důvodu nerezového ložiska vhodná rovněž pro pračky.

Naklápěcí válečková ložiska(soudečková ložiska) mají dvě řady válečků, které díky své styčné ploše dosahují při relativně malých rozměrech extrémně vysoké nosnosti.
Naklápěcí válečková ložiska jsou úhlově výkyvná, takže jsou odolná vůči prohýbání osy. I při extrémně vysokých nosnostech dosahují vysokých výkonů v pojezdu. Proto se naklápěcí válečková ložiska převážně používají u kol pro vysoká zatížení, zejména pro stavbu zařízení (třísměnný provoz). Standardně se do náboje montují dvě naklápěcí válečková ložiska. Odstup vnitřních kroužků kuličkového ložiska je udržován distančním pouzdrem, takže kolo může být v bodech uchycení pevně upnuto.
Naklápěcí válečková ložiska běžně nemívají utěsnění. Na přání lze dodat speciální utěsnění pro naklápěcí válečkové ložisko.