Rolny s ložiskem

pro bezpečné vedení

Rolny s ložiskem zajišťují plynulý pohyb při různých způsobech použití, a tím i bezpečnou přepravu břemen. Přitom vykonávají vždy tentýž lineární pohyb uvnitř vedení, popř. na kolejnici. Setkat se s nimi lze v nejrůznějších oblastech, a to jak vnitřních, tak i venkovních:

  • v třídicích zařízeních (třídění zavazadel na letištích, třídění balíků, logistická centra),
  • vodicí prvky ve strojích,
  • ve výrobních zařízeních,
  • ve výtazích nebo eskalátorech,
  • v pásových dopravnících,
  • u přístavních jeřábů.

Existují dva druhy rolen s ložisky - vodicí a pojezdová. Vodicí rolny se uplatňují ve vratech nebo strojních zařízeních, kde umožňují lineární pohyb. Ve většině případů je zatížení těchto rolen krátkodobé, avšak časté. Pojezdové rolny jsou naproti tomu uzpůsobeny pro přenášení rovnoměrného a trvalého zatížení. Časté uplatnění nacházejí v oblasti dopravní techniky.

Pro různé oblasti použití a požadavky nabízí společnost Blickle celkem sedm různých výrobních řad rolen s různými polyuretanovými nebo silonovými běhouny a s kovovými nebo silonovými (polyamidovými) disky kol. Správně zvoleným partnerem jsme také v oblastech, kde jsou požadována individuální speciální řešení.


Rolny řady FPU

Rolna s běhounem z termoplastického polyuretanu

Rolny řady FPTH

Rolna s běhounem z termoplastického polyuretanu, se silonovými (polyamidovými) disky kol

Rolny řady FTH

Rolna s polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane®

Rolny řady FSTH

Rolna s polyuretanovým běhounem Blickle Extrathane®, s kovovými disky kol

Rolny řady FPOB

Rolna s polyuretanovým běhounem Blickle Besthane®, se silonovými (polyamidovými) disky kol

Rolny řady FSVU

Rolna s běhounem z polyuretanového materiálu Vulkollan®, s kovovými disky kol

Rolny řady FPO

Rolna se silonovým (polyamidovým) běhounem