Kola a sady kol

Použití na kolejnicích, běžeckých pásech nebo v upínacích sadách

Kola se používají nejen k pohybu po podlaze, nýbrž ve zvláštních případech také k pohybu po kolejnicích, jako součásti dopravníkových pásů nebo jako hnací kola. V této oblasti se navíc často používají také napínací sady a sady kol. Disky kol, které jsou vhodné k použití v napínacích sadách, poskytují výhodu spočívající v tom, že pomocí napínacího prvku lze rychle a jednoduše provádět jejich montáž. Dále umožňují napínací prvky současné zajišťování axiální i radiální polohy, což znamená, že hnací kolo může jednak přenášet hnací síly, jednak být zajištěno ve své poloze na nápravě. V případě sad kol je na jedné nápravě namontováno více kol tvořících jeden celek. Toto uspořádání poskytuje výhodu spočívající v tom, že kola je možno dodávat jako kompletní sadu, čímž lze ušetřit pozdější provádění některých kroků montážního postupu.

Také pro tyto oblasti nabízí společnost Blickle řadu speciálních řešení.

  • Vodicí rolny
  • Pojezdová kola
  • Hnací kola
  • Upínací sady a sady kol