Brzdicí patky a zvedací patky

Bezpečná aretace nebo zvedání

Brzdicí patky a zvedací patky slouží buď k aretování, nebo ke zvedání přepravních zařízení v zastavené poloze. Obojí se montují přímo na přepravní zařízení.

Jednoduchým pohybem brzdové páky se přepravní zařízení trochu odlehčí, aniž by bylo nadzvednuto. Při zabrzdění se brzdicí patka odpruží asi o 10 mm. Maximální přítlačná síla v kombinaci s vhodnými otočnými a pevnými kladkami přitom činí asi 60 kg. Následné brzdicí patky s velikostí základové desky 100 × 85 mm lze kombinovat s řadami kladek LE, L a LK. Brzdicí patky s velikostí základové desky 140 × 110 mm lze kombinovat s řadami kladek LH, LO a LS. Jiná provedení na vyžádání.

V případě zvedací patky se naproti tomu spuštěním brzdové páky přepravní zařízení nadzdvihne. Zvedací patky lze kombinovat s různými řadami kladek. Optimální je použití zvedací patky v případě, že celková výška aktivované zvedací patky (H1) je o 5 mm větší než celková výška použité otočné a pevné kladky. Podle tělesné hmotnosti obsluhující osoby je zvedací síla 150 až 250 kg. Vertikální zatížení zvedací patky nesmí ve zvednutém stavu překročit 500 kg.

Další informace naleznete zde.