Nosnost

Zatížení kol a kladek

Dynamická nosnost

Hovoří-li se o nosnosti kol a kladek, míní tím společnost Blickle vždy zatížení kola respektive kladky, testované podle DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884) na rotující kotoučové zkušební stolici.

Pro stanovení potřebné nosnosti kola nebo kladky je nutné znát vlastní hmotnost přepravního zařízení, maximální hmotnost nákladu a počet nosných kol nebo kladek. Při použití čtyř nebo více kol nebo kladek se může zatížení jednotlivých kol nebo kladek měnit. Požadovaná nosnost kola nebo kladky se vypočítá následovně:

Vzorec pro výpočet nosnosti

T = požadovaná nosnost kola nebo kladky
E = vlastní hmotnost přepravního zařízení
Z = maximální hmotnost nákladu
n = počet nosných kol nebo kladek
S = bezpečnostní faktor

U kol a kladek s kuličkovými ložisky lze dosáhnout rychlosti vyšší než 4 km/h při současném snížení nosnosti.

Doporučené bezpečnostní faktory pro různé oblasti použití

Bezpečnostní faktor S v sobě zahrnuje odchylky od standardních podmínek použití (hladký jízdní povrch, krokovou rychlost 4 km/h, rovnoměrné rozložení zatížení, přímý směr jízdy, teplotu okolního prostředí +15 °C až +28 °C). Rychlost a poměr průměru kola k výšce překážky ovlivňují bezpečnostní faktor. Rozlišujeme mezi čtyřmi podmínkami použití (viz tabulka).

Bezpečnostní faktory nezohledňují opotřebení běhounu.

Stanovení bezpečnostního faktoru S

  Přeprava   Okolní prostředí   Výška překážky   Bezpečnostní faktor
 Grafika ruční dopravy ve vnitřních prostorech   ručně   vnitřní prostor   < 5 % Ø kola   1,0–1,5
 Grafika ruční dopravy ve venkovních prostorech   ručně   exteriér   > 5 % Ø kola   1,5–2,2
 Grafika motorizované dopravy ve vnitřních prostorech   poháněné motorem   vnitřní prostor   < 5 % Ø kola   1,4–2,0
 Grafika motorizované dopravy ve venkovních prostorech   poháněné motorem   exteriér   > 5 % Ø kola   2,0–3,0


Statická nosnost

Je-li kolo nebo pevná kladka vystavena převážně statickému zatížení, použije se ke stanovení statické zatížitelnosti ověření statického zkušebního zatížení podle normy ISO 22878. To zohledňuje mimo jiné zploštění příslušného běhounu po určité době odstavení zařízení. Informace o statických zkušebních zatíženích našich výrobků naleznete v produktovém listu příslušného výrobku. Můžete si jej stáhnout přímo na příslušné stránce s podrobnostmi o výrobku nebo si jej od nás můžete vyžádat.