Mobilní zařízení a přístroje

Rozmanitost mobilních aplikací

Mobilita je dnes jedním z nejdůležitějších témat nejen v soukromém, ale také v profesním prostředí. Velké množství zařízení a přístrojů se v dnešní době používá v pojízdném provedení. Tato zařízení tím usnadňují život svým uživatelům, umožňují efektivnější provoz a zajišťují flexibilitu ve všech oblastech. Rozmanitost mobilních aplikací vyžaduje vhodná řešení na úrovni jednotlivých výrobků. Společnost Blickle má – díky svému standardnímu programu zahrnujícímu 30 000 sortimentních položek v 17 různých skupinách výrobků – pravděpodobně nejširší výrobní sortiment v celosvětovém měřítku. Tím společnost Blickle zajišťuje potřebnou úroveň mobility. Při nákupu, poskytování služeb nebo likvidaci odpadů, v nemocnicích, u záchranných sborů a v mnoha dalších oblastech – zkrátka všude tam, kde lidé musí uvádět do pohybu přístroje a zařízení. We innovate mobility – náš slogan je současně náš program!

Několik příkladů použití u mobilních zařízení a přístrojů: