Prezentační stojany na displeje

Kladky Blickle v líbivém provedení

V moderním pracovním prostředí se stále častěji používají tablety nebo monitory sloužící k prezentačním účelům. Přepravu takových systémů přitom zajišťují takzvané stojany na displeje, které jsou většinou vybaveny čtyřmi otočnými kladkami. Takové stojany jsou v podnicích používány převážně při poradách, jednáních se zákazníky nebo školeních. Navíc se lze s mobilními stojany setkat na veletrzích nebo v různých zdravotnických oborech.

Kola a kladky, kterými jsou tyto stojany vybavovány, přitom musí splňovat požadavky kladené jednak na design a jednak na maximální manévrovatelnost. Kladky jsou dále často vybaveny funkcí blokace otáčení, aby po přepravě bylo možno zaručit vysokou stabilitu stojanu na displej.

U stojanů na displeje se převážně používají přístrojová kola řady TPA a VPA o průměru od 50 milimetrů a také plastové kladky řady Blickle WAVE a Blickle MOVE vyznačující se moderním a líbivým designem. Společnou vlastností těchto kol a kladek je to, že při provozu nezanechávají stopy, což má velmi velký význam právě v reprezentativních nebo zdravotnických oblastech. K použití v oblastech, ve kterých je navíc nutno odvádět elektrostatické náboje, nabízí společnost Blickle uvedená kola a kladky také v elektricky vodivém provedení. Toto provedení zabraňuje vzniku elektrostatických výbojů, které mohou být jednak bolestivé pro obsluhu a jednak příčinou poškození elektronického přístroje přepravovaného pomocí stojanu na displej. V podobě velkého počtu různých přístrojových, kompaktních i designových kladek, jakož i rozmanitých druhů upevnění, jako například upevnění prostřednictvím základové desky pro přišroubování, hřbetního otvoru nebo zasouvacího čepu, poskytuje výrobní program společnosti Blickle optimální řešení pro každý stojan tohoto druhu.