Vlivy okolního prostředí

Odolnost vůči korozi. Odolnost vůči teplotě. Elektrická vodivost Chemická odolnost.

Odolnost vůči korozi

Odolnost vůči teplotě Teploměr

Elektrická vodivostIkona-Rádce–ELS_AS

Chemická odolnost

Povrchy konstrukčních prvků kol a kladek mají v závislosti na povrchové úpravě různou odolnost vůči korozi.

Zkouška v solné mlze podle DIN EN ISO 9227 je jedním z nejběžnějších zkušebních postupů ke zhodnocení ochrany různých látek proti korozi. Díly korodují pomocí solné mlhy a přitom se zjišťuje doba (v hodinách), za kterou se utvoří bílá a červená koroze.

Ochrana
povrchu

 

Bílá koroze

 

Červená koroze

pozinkováno, modré


~48 h


~96 h

pozinkováno, žluté


~144 h


~240 h

zinek-nikl


 

~720 h

práškování


 

~192 h


Zinkované povrchy mají tu výhodu, že i přes menší poškození je ochrana proti korozi díky pozinkování i nadále účinná. Zinkované součástky jsou dále ještě chemicky upravovány, tato úprava se nazývá chromátování. Zde se ještě dále rozlišuje mezi žlutým a modrým chromátováním, přičemž žluté chromátování poskytuje vyšší ochranu proti korozi než modré chromátování. Výhodou zinko-niklové vrstvy, kterou lze dále pasivovat a stabilizovat, je vysoká odolnost vůči teplotě a zamezení tvorby bílé koroze. Při elektrostatickém práškování se na součástku nastříká prášek a poté se vypálí.
Nerezové
Nerezové druhy oceli jsou známy svou dobrou odolností vůči korozi. Převážně používaným materiálem je vysokolegovaná chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304). Kuličková ložiska v nerezovém provedení jsou tvořena materiálem 1.4034 / AISI 420.

 

Funkčnost kola nebo kladky je rovněž ovlivněna působením teploty. Výsledná teplota běhounu kola vzniká společným působením okolní teploty a teploty vyvíjející se v samotném běhounu při jeho odvalování po jízdním povrchu. Na základě materiálu, tvaru a zatížení běhounu a také délky a stavu jízdního povrchu se stanoví míra vyvíjení tepla.

Při nízkých teplotách je tření ložiska o něco vyšší. Navíc se snižuje např. nosnost a stabilita umělých hmot za chladu nebo horka. Zatížitelnost a životnost běhounů se při vyšších teplotách znatelně snižuje. Při vysokém statickém zatížení a vysokých teplotách roste i nebezpečí zploštění kola. Proto byly pro kola vyvinuty speciální běhouny a materiály, které je možné použít také při vyšších teplotách (viz kola a kladky odolné vůči vysokým teplotám). U mnoha běhounů kol z elastomerů, zvláště u gumy a mnoha polyuretanových elastomerů, znatelně stoupá tuhost a tvrdost při nízkých teplotách. Elastické pružné vlastnosti jsou pak snížené. V nestandardním provedení jsou ovšem k dostání polyuretanové elastomery, které zůstanou elastické a pružné i při teplotách až -30 °C.

 

Elektrická vodivost kol a kladek slouží k ochraně před elektrostatickým výbojem, který může být vytvářen přepravním zařízením nebo přepravovaným zbožím.

Kolo nebo kladka jsou považovány za elektricky vodivé, pokud jejich elektrický odpor nepřekročí 104 Ω (dodatek k objednacímu číslu: -EL nebo -ELS). Kolo nebo kladka jsou antistatické, pokud se jejich elektrický odpor pohybuje v rozmezí hodnot 105 až 107 Ω (dodatek k objednacímu číslu: -AS).

Ke zjištění vodivosti lakovaných součástí, jako jsou ráfky nebo disky kol, je nutné je v upevňovacích bodech (přechod k přepravnímu zařízení) zbavit barvy. Hodnota vodivosti při provozu může být omezena znečištěním běhounu nebo jinými vlivy okolí, a proto je nutné, aby ji provozovatel pravidelně kontroloval.

 

Chemická odolnost kola nebo kladky je důležitá zvláště tehdy, pokud dochází k bezprostřednímu kontaktu s agresivními látkami.
Níže uvedená tabulka obsahuje orientační hodnoty chemické odolnosti některých materiálů vůči působení určitých chemických látek.
Je třeba si uvědomit, že chemická odolnost nezávisí pouze na druhu působící látky, ale také na její koncentraci, délce trvání kontaktu a dalších vnějších vlivech, jako je teplota a vlhkost vzduchu.

Směsi chemikálií mohou mít zcela jiné účinky, než je uvedeno v tabulce. Právní závaznost je vyloučena. V případě pochybností, otázek nebo nejasností doporučujeme, abyste nás kontaktovali.

 

Chemická odolnost

Koncentrace
v %
Guma TPE Polyamid Polypropylen (PP Copo) Polyuretan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Polyuretan (éter) Besthane / Besthane Soft Ušlechtilá ocel (V2A,
1.4301, AISI 304)
Acetaldehyd 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Aceton
+ 0 + + 0 x +
Akrylbenzen x 0 + 0 - - +
Alkylalkohol + + 0 + 0 0 +
Amin, alifatický 0 0 + + x x +
Aminobenzen (anilin) x 0 0 + x x +
Amoniak, roztok 20 + + + + x x +
Amonné soli
- - - + - - -
Amylacetát, roztok 0 + + 0 x x +
Benzín, éter x x + 0 + + +
Benzol
x x + x x x +
Borax (tetraboritan sodný) + + + + + + +
Brom x 0 x x x x x
Cyklohexanol
0 0 + 0 0 x +
Cyklohexanon 0 0 + 0 0 x +
Diethylénglykol + + 0 + 0 0 +
Dichlorbenzen x x + 0 x x +
Dichlorbutylen x 0 - - x x -
Dimethylanilin x 0 0 x x x +
Dimetyléter 0 0 + x + + +
Dimetylformamid
0 + + + x 0 +
Dusičnan amonný, roztok 0 + + + 0 + +
Éter x 0 + x + + +
Ethanol + 0 0 + + + +
Etylacetát 0 0 + 0 x x 0
Etylén x + 0 + + + x
Fenylbenzen (bifenyl)
x x - - x x +
Formaldehyd 30 + + + + 0 0 +
Formamid, čistý
+ + 0 + 0 + +
Fosforečnan sodný, roztok 10 + + + + + + +
Furfural (furfurol) x x 0 x x x +
Glykol + + 0 + 0 0 +
Hexan x 0 + 0 + + +
Hořčice - - + + + + 0(L)
Hořečnaté soli, roztok 10 + + + + 0 + 0(L)
Hydraulické kapaliny x x + 0 x x +
Hydroxid amonný, roztok 10 - + - + x x +
Hydroxid draselný, roztok
(louh draselný)
0 + + + 0 + +
Hydroxid sodný, roztok (louh sodný) 10 + + + + x x +
Chlór, chlórová voda x 0 x x x x x
Chlorid amonný (čpavek) + + - + x x 0(L)
Chlorid draselný, roztok 10 0 + + + + + +
Chlorid měďný, roztok + + 0 + 0 + x
Chlorid niklitý, roztok 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Chlorid rtuťnatý
+ + x + x + 0(L)
Chlorid sodný, roztok 10 0 + + + 0 + 0(L)
Chlorid zinečnatý, roztok 10 + + 0 + x x x
Chlorid železitý, roztok 10 0 + x + 0 + x
Chlornan sodný 10 x + x 0 x 0 0(L)
Isopropyléter 0 0 x x + + +
Isopropylchlorid x 0 + 0 x x -
Jód + + x + x x 0(L)
Karbolineum x - + + x x -
Krezol
x x x 0 x x +
Křemičitan sodný, roztok 10 + + + + x 0 +
Kyselina boritá, roztok 10 + + 0 + 0 + +
Kyselina citronová, roztok 10 + + + + + + +
Kyselina fosforečná, roztok 10 0 + x + 0 + +
Kyselina chromová, roztok 10 x 0 0 + x 0 +
Kyselina jablečná 0 + + + x 0 +
Kyselina mléčná x + x + x x 0
Kyselina močová, roztok 10 + + + + 0 - 0(L)
Kyselina mravenčí
10 0 + x + x x +
Kyselina octová 30 x 0 x x x x +
Kyselina olejová (mastné kyseliny) x 0 + + 0 + +
Kyselina palmitová x 0 + 0 0 + +
Kyselina sírová 0 + x + x x +
Kyselina solná, roztok 30 0 + x + x 0 x
Kyselina stearová, roztok x + + 0 x + +
Kyselina šťavelová, roztok 10 0 + 0 + x x 0
Kyselina taninová 10 + + + + 0 + +
Kyselina vinná, roztok 10 + + 0 + 0 + +
Kyseliny akrylové >30 °C - + x + x x -
Louh draselný, roztok (hydroxid draselný) 0 + + + 0 + +
Louh sodný (hydroxid sodný) + + + + x x +
Malta, cement, vápno + + + + 0 0 +
Máslo x + + + + + +
Mastné kyseliny x 0 + + 0 + +
Methylalkohol (metanol) 0 + 0 + + 0 +
Methylenchlorid x x x x x x +
Methylethylketon
x 0 + 0 x x +
Minerální oleje
x x + 0 + + +
Mléko
+ + + + 0 + +
Moč
+ + + + 0 + 0(L)
Monobrombenzen
x x + 0 x x +
Naftalin
x 0 + 0 0 0 +
Octan olovnatý, roztok
+ + + + x 0 +
Odpadní vody
- + + + 0 0 -
Odvápňovač, roztok 10 - - + + 0 + +
Olej z bavlníkových semen
x x + + + + +
Oxid uhelnatý, suchý 0 + + 0 x x +
Ozón, atmosférická koncentrace
x 0 x 0 + + -
Pivo + + + + + + +
Posypová sůl + + + + 0 + 0(L)
Propan x 0 + + + + +
Propylalkohol + 0 + + 0 0 +
Ricínový olej
+ + + + + + +
Ropa x x + + + + +
Rostlinné oleje x x + 0 + + +
Roztoky pracích prostředků, 80 °C + + + 0 x 0 +
Síran amonný, roztok 0 + + + + + +
Síran draselný + + + + + + +
Síran niklitý, roztok 10 0 + 0 + 0 + +
Síran sodný, roztok 10 0 + + + 0 + +
Síran železnatý (skalice) 10 + + 0 + 0 + +
Skydrol x x + + x x +
Soli mědi, roztok 10 - + x + 0 + -
Spalovací plyn 0 - - - x x +
Sulfid sodný, roztok 10 0 + + + 0 0 +
Terpentýn x x + x x x +
Tetrachlormethan x x + x x x +
Thiosíran sodný, roztok (anti-chlor) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Toluen (methyl benzen) x x + x x x +
Trichlorethylén x x 0 0 x x +
Uhličitan amonný, roztok + + - + x x +
Uhličitan sodný, roztok 10 + + + + x x +
Vápenatá sůl, roztok + + x + 0 0 +
Vazelína x 0 + 0 + + +
Voda (mořská voda) + + + + 0 0 0(L)
Voda do 80 °C
0 + + 0 x + +
Voda, studená + + + + + + +
Xylen
x x + x x x +
Živice
x 0 + + + + +
 
+   odolný
0   podmíněně odolný
  neodolný
L   hloubková koroze, trhliny způsobené pnutím
-   žádné údaje