Základní informace / vysvětlení pojmů

Definice a vysvětlení

Výkres kola
Výkres otočné kladky
Výkres pevné kladky
Výkres obruče

Kolo

Otočná kladka

Pevná kladka

Bandáž / obruč

Popis:
1 = běhoun / obruč
2 = disk kola / ráfek
3 = náboj
4 = uložení kola

Rozměry:
D = průměr kola
d = průměr náboje
T1 = délka náboje
T2 = šířka kola

Popis:
1-3 = konzola kladky
1 = montážní deska
2 = otočný věnec (otočné ložisko)
3 = otočná vidlice
4 = kolo
5 = osa kola

Rozměry:
H = celková / vestavná výška
F = vyložení
A,B = rozměry desky
a,b = vzdálenosti otvorů na šrouby
d = průměr otvorů pro šrouby

Popis:
1 = pevná konzola
2 = kolo
3 = osa kola

Rozměry:
H = celková / vestavná výška
A,B = rozměry desky
a,b = vzdálenosti otvorů na šrouby
d = průměr otvorů pro šrouby

Popis:
1 = běhoun / obruč
2 = ocelová výztuž

Rozměry:
D = vnější průměr
d = vnitřní průměr
T2 = šířka

Kola se skládají z běhounu / obruče, disku kola / ráfku a uložení kola.

Kola mají podle provedení různé vlastnosti, jako je nosnost, valivý odpor a kvalita chodu. Speciální vlastnosti jednotlivých sérií kol jsou podrobně vysvětleny v rubrice příslušné série kol.

Otočné kladky jsou ve svislé ose otočné a umožňují manévrovat se strojem nebo zařízením atd. Vidlice (otočná vidlice) je pomocí otočného věnce (otočného ložiska) spojena s připevňovacím prvkem.
Pro snadné otáčení vidlice je kolo obvykle namontováno s horizontálním odstupem mezi osou otočného ložiska a osou kola (vyložení). Vyložení umožňuje při správném výkladu mírné otočení kladky bez dodatečných pomůcek. Navíc kladce dodává stabilní provozní vlastnosti při rozjezdu v přímém směru. Otočné kladky mohou být opatřeny blokovacími zařízeními, jejichž spuštěním lze zablokovat

 

Pevné kladky nejsou otočné a dávají strojům a zařízením potřebnou směrovou stabilitu.

Běhouny / obruče jsou vyrobeny z různých elastomerů a jsou vybaveny ocelovým pásem nebo ocelovou vložkou.

Běhouny / obruče mají podle použitého materiálu rozdílné vlastnosti, jako je nosnost, valivý odpor a kvalita chodu. Speciální vlastnosti jednotlivých pneumatik/obručí jsou podrobně vysvětleny v kapitole „Obruče a pneumatiky“.

Výkresy řezů kol zobrazené na jednotlivých stranách představují vždy jen jeden příklad kola z příslušné série, tzn. v rámci jedné série nelze z technických důvodů obsáhnout rozdíly v konstrukci.