Varianty/příslušenství

Blokovací a brzdové systémy

Brzda kola a otočného věnce Blickle

Brzdovým systémem lze zablokovat jak valivý pohyb kola, tak i otočný pohyb vidlice v klidovém stavu (brzda kola a otočného věnce). Používají se brzdové systémy na „náběžné“ nebo „výběžné“ straně kladky, „fixní“ nebo „centrální“ systémy. Brzdový systém na „náběžné“ straně kladky, vztaženo ke směru pohybu, se nachází na přední straně kladky a „výběžný“ systém na zadní straně kladky. „Fixní“ brzdový systém se neotáčí s otočným věncem a brzdicí páka tak zůstává stále na stejném místě. „Centrální“ brzdové systémy se vyznačují tím, že lze jednou páčkou zabrzdit dvě nebo více kladek umístěných na přepravním zařízení.

Výběr vhodného brzdového systému se řídí požadavkem na pohodlnost při ovládání, montážními podmínkami a bezpečnostními předpisy pro danou aplikaci. Při použití kol s příliš měkkým běhounem/obručí (např. série kol VW, VWPP, P, PK, PS) dochází ke snížení brzdné síly.

Brzdy Blickle
Rozdíl mezi blokací otáčení a brzdou spočívá v tom, že blokace otáčení se správně používá v klidovém stavu k zajištění přepravního zařízení. Brzdu lze používat během jízdy ke snížení rychlosti. Zpravidla lze brzdu využít také jako blokaci otáčení.

Brzda kola a otočného věnce Blickle stop-fix
Brzda kola a otočného věnce Blickle stop-top
Brzda kola a otočného věnce Blickle ideal-stop

Brzda kola a otočného věnce Blickle„stop-fix“
(dodatek k objednacímu číslu: -FI)

Brzda kola a otočného věnce Blickle „stop-top“
(dodatek k objednacímu číslu: -ST)

Brzda kola a otočného věnce Blickle „ideal-stop“
(dodatek k objednacímu číslu: -IS)

Pro přístrojové a transportní kladky a kladky pro vysoké zatížení

U tohoto „výběžného“ brzdového systému se jedná o tvarové zajištění (série LUH: silové zajištění) otočného věnce proti otáčení. Zabrždění kola probíhá silovým zajištěním pomocí stabilního brzdového mechanismu, dimenzovaného na velkou bezpečnost a životnost. Otočný věnec se aretuje zaskočením brzdového pera do zubovité podložky. Současně se vlivem speciálního tvaru pera zablokuje otáčení kola. (Série LUH: silové zajištění otočného věnce).
Další informace najdete zde.

Brzdový tlak je u sérií konzol LK a LKX (od průměru kola 125 × 50 mm), LUH a LH nastavitelný, po opotřebení kola je nastavitelný i opakovaně.

Při konstrukci tohoto brzdového systému bylo cílem dosáhnout malého otočného rádia.

Pro kladky k transportním zařízením a kladky pro vysoké zatížení

U tohoto „náběžného“ brzdového systému se jedná o silové zajištění otočného věnce proti otáčení. Kolo je silově zajištěno pomocí stabilního brzdového mechanismu, dimenzovaného na vysokou bezpečnost a životnost.

Brzdný tlak je nastavitelný, po opotřebení kola je nastavitelný i opakovaně.

Otočný rádius páky brzdy leží zpravidla uvnitř svislého otočného rádia kola.
Více informací: zde

 

Pro kladky k transportním zařízením a kladky pro vysoké zatížení

U tohoto „fixního“ brzdového systému, jehož brzdová páka se neotáčí spolu s otočnou vidlicí a tím se může ovládat stále na stejném místě, se jedná o silové zajištění otočného věnce proti otáčení. U některých sérií a velikostí kladek je silové zajištění podpořeno tvarovým zajištěním. Kolo je silově zajištěno pomocí stabilního brzdového mechanismu, dimenzovaného na vysokou bezpečnost a životnost.

U kladek k transportním zařízením série L, LH a LK (od Ø kola 150 mm) je brzdný tlak nastavitelný, po opotřebení kola je nastavitelný i opakovaně.

Brzdová páka je v případě „ideal-stop“ standardně vybavena dvěma průchozími otvory. Takto lze vzájemně spojit a současně ovládat dvě otočné kladky prostřednictvím nášlapného pedálu nebo systému tyčí.
Další informace najdete zde.

Kladky sérií konzol LK a LH s tímto brzdicím systémem mají oproti kladkám bez brzdy „ideal-stop“ vyšší celkovou výšku o 17 mm. Pro vyrovnání výšek pro kladky bez této brzdy se dodává plastová adaptační deska (objednací číslo: AP3-17). Viz „varianty / příslušenství“ na příslušné straně.

Centrální brzda Blickle central-stop (série LE a LK)
Centrální brzda Blickle central-stop (série L a LH)
Centrální brzda Blickle Radstop (ovládaná nohou)
Centrální brzda Blickle Radstop (ovládaná rukou)

Centrální brzda Blickle „central-stop“
(dodatek k objednacímu číslu: -CS…)

Centrální brzda Blickle „central-stop“
(dodatek k objednacímu číslu: -CS…)

Brzda kola Blickle „Radstop“
(dodatek k objednacímu číslu: -RA)

Brzda kola Blickle „Radstop“
(dodatek k objednacímu číslu: -RAH)

Pro kladky na transportní zařízení série LE a LK

U tohoto brzdového systému se jedná o silové zajištění otočného věnce proti otáčení. Kolo je silově zajištěno pomocí stabilního brzdového mechanismu, dimenzovaného na vysokou bezpečnost a životnost.

Tento brzdový systém se vyznačuje tím, že lze jednou páčkou současně zabrzdit dvě nebo více kladek, umístěných na transportním zařízení. V závislosti na délce brzdové páčky se dosahuje vhodné ovládací a uvolňovací síly. Další zvláštností je malý manipulační úhel a prostorově úsporná konstrukce brzdného uložení. Brzdné uložení se neotáčí spolu s otočnou kladkou.
Video o produktu si můžete prohlédnout zde.

Pro kladky na transportní zařízení a kladky pro vysoké zatížení série L a LH

U tohoto brzdového systému se jedná o silové zajištění otočného věnce proti otáčení. Silové zajištění brzdy otočného věnce je doplněno tvarovým zajištěním. Kolo je silově zajištěno pomocí stabilního brzdového mechanismu, dimenzovaného na vysokou bezpečnost a životnost.

Tento brzdový systém se vyznačuje tím, že lze jednou páčkou současně zabrzdit dvě nebo více kladek, umístěných na transportním zařízení. V závislosti na délce brzdové páčky tím poskytuje pohodlné síly k ovládání a uvolnění. Další zvláštností je malý manipulační úhel a prostorově úsporná konstrukce brzdného uložení. Brzdné uložení se neotáčí spolu s otočnou kladkou.

Brzdný tlak je nastavitelný, po opotřebení kola je nastavitelný i opakovaně.

Pro kladky pro vysoké zatížení (ovládané nohou) resp. přístrojové a kompaktní kladky

U tohoto brzdového systému je kolo silově zajištěno pomocí jednoduchého, velmi stabilního brzdového mechanismu, dimenzovaného na velkou bezpečnost a životnost. Brzda kola se ovládá nohou a vyvíjí velmi vysokou brzdicí sílu, takže mohou být zafixovány i nejtěžší náklady. U dvojité kladky působí brzda na obě kola.

Zatímco u kladek pro vysoké zatížení je blokace kola Radstop provedena jako „náběžný“ brzdový systém, varianta blokace kola Radstop odpovídá u přístrojových a kompaktních kladek „výběžnému“ brzdovému systému.

Pro kladky s vysokým zatížením (ovládaná rukou)

U tohoto brzdového systému je kolo silově zajištěno pomocí jednoduchého, velmi stabilního brzdového mechanismu, dimenzovaného na velkou bezpečnost a životnost. Brzda kola se ovládá rukou a vyvíjí velmi vysokou brzdicí sílu, takže mohou být zafixovány i nejtěžší náklady. U dvojité kladky působí brzda na obě kola.

Brzdy / brzdicí patky / zvedací patky

Bubnová brzda Blickle
Samočinná brzda Blickle
Brzdicí patka Blickle
Zvedací patka Blickle

Bubnová brzda Blickle
(dodatek k objednacímu číslu: -TB / -TBL / -TBR)

Samočinná brzda Blickle
(dodatek k objednacímu číslu: -TML / -TMR)

Brzdící patka Blickle
(objednací číslo: FF…)

Zvedací patka Blickle
(objednací číslo: -WH…)

U této brzdy se při aktivaci natlačí na litinový disk v bubnovém provedení dvě brzdové čelisti, integrované v disku. Bubnová brzda se vyznačuje vysokým brzdným účinkem, ačkoli je při ovládání brzdy zapotřebí pouze nepatrná síla. Brzdu lze ovládat různými způsoby, jako jsou táhlo nebo bovden.
Díky uzavřenému tělesu jsou čelisti brzdy maximálně chráněny před nečistotami a korozí. Tím je účinnost brzdy nezávislá na vlhkosti a znečištění jízdního povrchu.
Více informací najdete zde.

Viz bubnová brzda v rubrice Speciální řešení.

Samočinná brzda vychází z bubnově bržděné kladky, u které je ale díky integrovanému peru zajištěn brzdný účinek, i když brzda není aktivována. Brzdu lze uvolnit pomocí táhla nebo bovdenu.
Více informací najdete zde.

Samočinné brzdy se dodávají v levém (dodatek k objednacímu číslu: -TML) nebo pravém (dodatek k objednacímu číslu: -TMR) provedení. Samočinné brzdy jsou k dispozici také pro otočné kladky. U samočinných brzd bez blokace otočného věnce s dodatkem k objednacímu číslu -TM13 a u samočinných brzd s blokací otočného věnce s dodatkem k objednacímu číslu -TTM13.

Viz samočinná brzda v rubrice Speciální řešení.

Brzdící patky se používají k aretaci transportních zařízení v pozici stání. Připevňují se přímo na transportní zařízení. Jednoduchým spuštěním aretační páčky je transportní zařízení trochu nadlehčeno, aniž by bylo zcela nadzvednuto.

Při stlačení se aretační patka propruží asi o 10 mm. Maximální přítlačná síla v kombinaci s odpovídající otočnou a pevnou kladkou je přitom cca 60 kg. Galvanicky zinkováno, modré chromátování (pasivace), neobsahuje chrom VI.

Viz brzdicí patka v rubrice Speciální řešení.
Více informací: zde.Objednací číslo

 

Celková výška
neaktivovaná
(H0) [mm]

 

Celková výška
aktivovaná
(H1) [mm]

FF 100-1


108

 

138

FF 125-1

 

133

 

163

FF 125

 

142

 

180

FF 150

 

170

 

208

FF 160

 

175

 

213

FF 200

 

217

 

255

Zvedací patky Blickle se používají k nadzvednutí transportních zařízení v pozici stání. Zvedací patka se připevňuje přímo k transportnímu zařízení. Spuštěním páčky se transportní zařízení nadzdvihne.

Zvedací patky se kombinují s různými sériemi kladek. Optimální je použití zvedáku v případě, je-li celková výška spuštěného zvedáku (H1) o 5 mm větší než celková výška nasazené otočné či pevné kladky. Zdvihací síla činí v závislosti na hmotnosti obsluhující osoby 150 kg až 250 kg. Vertikální zatížení zvedací patky nesmí ve zvednutém stavu překročit 500 kg.

Viz zvedací patka v rubrice Speciální řešení.Objednací číslo  

Celková výška
neaktivovaná
(H0) [mm]

 

Celková výška
aktivovaná
(H1) [mm]

WH 160

 

166

 

209

WH 200

 

207

 

250

WH 250

 

257


300


 
 
 
Výkres – brzdící patka Blickle
Výkres – zvedací patka Blickle

Blokování směru

Blokování směru Blickle pro otočné kladky z ocelového plechu
Blokování směru Blickle pro otočné ocelové svařované kladky
Blokování směru Blickle pro otočné kladky s vysokým zatížením
Brzda kola a blokování směru pro otočné kladky z plastu

Blokování směru Blickle pro otočné kladky z ocelového plechu
(objednací číslo: RI…)

Blokování směru Blickle pro otočné ocelové svařované kladky
(dodatek k objednacímu číslu: -RI4)

Blokování směru Blickle pro otočné kladky s vysokým zatížením
(dodatek k objednacímu číslu: -RI4H)

Brzda kola a blokování směru pro otočné kladky z plastu
(dodatek k objednacímu číslu: -RIFI)

Blokování směru fixuje otočný pohyb kladky s otočnou vidlicí v určeném směru. Při blokování směru tak otočná kladka přebírá funkci pevné kladky.

Toto blokování směru se dodává jako samostatný díl, který je třeba k otočné kladce namontovat. Dodatečná montáž je také možná, protože použité konzoly otočných kladek nevyžadují žádnou další technickou úpravu.

Tento doplněk se dodává k různým sériím otočných kladek.

Blokování směru fixuje otočný pohyb kladky s otočnou vidlicí v určeném směru. Při blokování směru tak otočná kladka přebírá funkci pevné kladky.

Toto blokování směru je navařeno na základovou desku a tvoří s kladkou jednu integrovanou jednotku. Blokování směru nabízí kromě standardní polohy 90° (dodatek k objednacímu číslu: -RI4, čtyři fixní polohy) také provedení jiných fixací dle přání zákazníka. Toto provedení je robustní a vhodné pro kladky pro vysoké zatížení.

Tento doplněk se dodává k různým sériím ocelových svařovaných otočných kladek pro vysoké zatížení.

Blokování směru fixuje otočný pohyb kladky s otočnou vidlicí v určeném směru. Při blokování směru tak otočná kladka přebírá funkci pevné kladky.

Toto blokování směru tvoří se základovou deskou jednu integrovanou jednotku. Toto blokování směru nabízí čtyři fixní polohy (90°), které se aretují zasunutím zajišťovacího kolíku. Toto provedení je velmi robustní a vhodné pro kladky pro vysoké zatížení.

Tento doplněk se dodává k různým sériím ocelových svařovaných otočných kladek pro vysoké zatížení.

Pro otočné kladky série Blickle MOVE s průměrem kola 125 mm je k dispozici kombinace blokování směru s blokací otáčení (brzdou kola). Ovládání probíhá prostřednictvím dvoudílného pedálu. Levou pákou se zapíná celková blokace a pravou pákou se aktivuje blokování směru.

U tohoto „výběžného“ brzdového systému je nejprve otočný věnec tvarově zajištěn proti otáčení. Je aretován zapadnutím brzdného pera do ozubené podložky. V následujícím kroku dojde k dodatečné blokaci kola.

detailní pohled na blokaci směru

Detailní pohled na blokaci směru

Ostatní příslušenství

Automatické obnovení nastavení směru
Protivláknový kryt
Ochrana proti poranění nohou
Ochranný kotouč
Krytka náboje koncového kola
Krytka STARLOCK® z nerezu
Teflonem potažené pouzdro v ose kola

Automatické obnovení směru
(dodatek k objednacímu číslu: -RIR2)

Protivláknový kryt
(dodatek k objednacímu číslu: -FA, resp. „KA“ nebo „KF“ v objednacím čísle)

Ochrana proti poranění nohou
(dodatek k objednacímu číslu: -FS, -FP, resp. -FG)

Ochranný kotouč
(objednací číslo: AW…, AG…, resp. ARG…)

Krytka náboje koncového kola

Krytka STARLOCK®z nerezové oceli
(objednací číslo: ST-KA…)

PTFE potažené nerezové pouzdro
(objednací číslo: XAT…)

Zpětné stavění směru srovnává v nezatíženém stavu postavení otočné kladky do určeného směru. Tato mechanika snižuje poruchy v manipulaci s transportními vozíky, používanými v automatických provozech a také v nakládacích a vykládacích stanicích.

Mechanika RIR2 je dimenzována na obzvlášť dlouhou životnost.
K videu s produktem

Podle potřeb zákazníka jsou možná zvláštní provedení vratných sil a ustavení.

Ochranné kryty proti namotávání vláken jsou lisovány z ocelového plechu, pozinkovány, modře chromátovány (pasivovány), neobsahují chrom VI (dodatek k objednacímu číslu: -FA) nebo jsou vstřikovány z umělé hmoty („KA“ nebo „KF“ v objednacím čísle). Zabraňují namotávání vláken na osu kola, což by mohlo vést k zablokování kola.

U varianty „KA“ zakrývá protivláknový kryt náboj kola.

U varianty „KF“ zakrývá protivláknový kryt kromě náboje také rámový středník kola.

Tento doplněk se dodává k mnoha sériím otočných a pevných kladek.

Ochrana proti poranění nohou se dodává lisovaná z ocelového plechu a galvanicky zinkovaná, s modrým chromátováním a bez obsahu chromu VI (dodatek k objednacímu číslu: -FS). U ocelových svařovaných kladek (série LO/LS) je ochrana proti poranění nohou vyrobena z robustní svařované konstrukce. U nerezových kladek je ochrana proti poranění nohou vyrobena z pevné vstřikované umělé hmoty (polyetylénu) (dodatek k objednacímu číslu: -FP). Ochrana proti poranění nohou je našroubovaná nebo navařená na těleso kladky a chrání před poraněním nohou. Vzdálenost od podlahy standardně činí 15–25 mm.

Jako zvláštní provedení lze dodat variantu s jinou vzdáleností od podlahy nebo také provedení s pružinou, galvanicky zinkované, modré chromátování (pasivace), bez obsahu chromu VI (dodatek k objednacímu číslu: -FG).

Tento doplněk se dodává k mnoha sériím otočných a pevných kladek.

Ochranné kotouče redukují při kolizi nebezpečí poškození stěn a přepravního zařízení. Ochranné kotouče pro trubky a čtyřhranné profily jsou z polyethylenu nebo plné gumy a dodávají se v barvách šedobílé, stříbrošedé nebo šedé. Ochranné kotouče jsou připevněny nebo nasazeny na trubkový rám z vnější strany přepravního zařízení.

Pro umělohmotné kladky Blickle WAVE lze navíc dodat otočné ochranné kotouče (dodatek k objednacímu číslu: -AMW(X), -AMG(X)). Zabraňují ještě i odření stěn. Uchycují se šroubem přímo na kladky.

Krytky náboje jsou lisovány z ocelového plechu, galvanicky zinkovány, modře chromátovány (pasivovány), bez obsahu chromu VI. Chrání u koncových kol vnější kuličkové ložisko před nečistotami, prachem apod., mimoto zakrývají konec osy, resp. uchycení kola. Kuličkové ložisko je na vnější straně náboje zasazeno nepatrně hlouběji tak, aby byla možná bezproblémová montáž krytu náboje na osazení pro ložiska v náboji kola. Tím se zkrátí montážní délka.

Tento doplněk se dodává k různým sériím kol.

S krytkami STARLOCK®lze lehká kola na ose jednoduše fixovat. Přitom je na osu nasazeno kolo jakožto koncové kolo a krytka STARLOCK® je natlačena na vnější konec osy. Krytky STARLOCK®jsou k dispozici pro následující průměry osy: 12, 15, 20 a 25 mm.

Nerezové pouzdro v ose kola potažené PTFE se skládá z nerezové trubky a PTFE vrstvy. V provozu (za rotace a zatížení) se PTFE vrstva roztáhne a přilne k vnitřní straně otvoru kluzného ložiska kola. Při tom vzniká žádoucí kluzné uložení (PTFE/nerez) s vynikajícími kluznými vlastnostmi. To umožňuje snížit hlukové emise.

Toto příslušenství je k dispozici pro různé teplotně odolné série kol. Různé teplotně odolné kladky sérií kol PHN a VKHT se již standardně nabízejí s nerezovým pouzdrem v ose kola potaženým PTFE.

odpružená ochrana proti poranění nohou
Odpružená ochrana proti poranění nohou