Chytré sjednocení designu a funkčnosti

Odpružené kladky pro vysoké zatížení LSZF-PATH 160K-ELS-FA-920537 / -920587

Zákazník

Zákazníkem je španělská firma založená v roce 1994. Od svého založení se tato akciová společnost neustále rozrůstá a stačila zaujmout vedoucí postavení v oblasti návrhu OEM a při výrobě vysokofrekvenčních rentgenových generátorů a rentgenových systémů.


Výzva

Jedním z nejúspěšnějších výrobků této společnosti jsou mobilní rentgenové přístroje. Tyto přístroje mají tu výhodu, že je možné je přepravovat v rámci nemocnice tam, kam je potřeba, aniž by bylo nutné přemísťovat pacienta. Přístroje mají hmotnost vyšší než 500 kg a jsou vybaveny prodlouženým ramenem, které umožňuje provoz rentgenu. Každý přístroj má dvě hnací kola a dvě odpružené kladky s antistatickými koly.

Původní kola pocházela od konkurence a konzoly byly vyrobeny jiným dodavatelem. Výrobce přístroje tak obdržel kladku, která byla vyrobena různými výrobci. Tyto kladky měly často problémy s odpružením, neboť nebyly správně rozloženy. Kolo naráželo na konzolu, čímž se v běhounu vytvořily trhliny. Ale nejdůležitější problém spočíval ve výbojích statické elektřiny, které měly za následek výpadky elektroniky řízení přístroje a byly potenciální hrozbou pro obsluhu.

Zákazník potřeboval kompletní odpruženou kladku s uchycením za čep, kterou lze snadno a rychle namontovat na stávající přístroje. Výchozí napětí pružin musí být dostatečně vysoké, aby kladky při vysunutí ramena nebyly stlačeny. Odpružené kladky musí být navíc schopny vyrovnat nerovnosti podlahy a překážek.


Naše řešení

Odpružené kladky pro vysoké zatížení s čepem LSZF-PATH 160K-ELS-FA-920537 / -920587

V úzké spolupráci se zákazníkem a odborným týmem španělské pobočky společnosti Blickle byla navržena zcela nová kladka. Tato kladka je vybavena uchycením na čep, tuto kladku je možné snadno upevnit na stávající i budoucí verze přístroje.

Odpružená konzola je navržena rozměrově tak, aby navzdory omezenému prostoru na spodní straně přístroje při minimální vestavné výšce zajistila optimální funkčnost.

Stavěcí šroub integrovaný do konzoly umožňuje nastavení vestavné výšky v odpruženém stavu. Díky němu je možné přístroj při montáži seřídit. Konzola je povrchově ošetřena práškováním, aby byla kladka chráněna před korozí. Některé oblasti konzoly nejsou ošetřeny práškováním, aby bylo možné zaručit správnou dráhu elektrostatického výboje. Konstrukci završuje elektricky vodivé kolo série PATH a protivláknový kryt v odpovídající barvě.


Výsledek

Toto řešení bylo intenzivně testováno v reálných podmínkách a testy prošlo na výbornou. Počáteční napětí je nastaveno tak, aby byla udržena rovnováha přístroje, když je vysunuto rameno rentgenu. Toto napětí je možné snadno regulovat podle potřeb zákazníka pomocí šroubu. Pružiny absorbují vzniklé síly při průjezdu přes překážky. Díky použití kompletního řešení odvádějícího statický výboj bylo sníženo riziko nežádoucích účinků elektrostatického výboje. Vzhledem k tomu, že kladka pochází od jednoho dodavatele, zkracuje se také dodací lhůta. Kromě technických vlastností se zákazníkovi líbil také design. Proto jsme se zákazníkem podepsali rámcovou smlouvu, že budoucí přístroje budou vybaveny výlučně řešením společnosti Blickle.


Výhody výrobku a technické informace LSZF-PATH 160K-ELS-FA-920537 / -920587

  • kompletní řešení od jednoho dodavatele;
  • kompaktní, odpružená konzola s uchycením za čep, práškování a protivláknový kryt;
  • speciální konzola s elektricky vodivým kolem série PATH, aby bylo možné zajistit svodový odpor R ≤ 10 000 Ω;
  • speciální konstrukce odpuzující nečistoty dle požadavků zákazníka (číslo mat. 920537: RAL 9003 – signální bílá; číslo mat. 920587: RAL 7012 – čedičová šedá).