Jen pár kroků k optimálnímu výrobku

Důležité pojmy z oblasti kol a kladek

1. Vyberte si optimální výrobek.

Podle účelu a oblasti použití se používají kola, otočné a pevné kladky nebo bandáže / obruče. Otočné kladky jsou natáčivé, pevné kladky jsou fixovány ve směru jízdy. Kladky lze upevnit pomocí montážní desky, hřbetního otvoru, čepu, rozpěrného nebo zasouvacího čepu. Různé typy uchycení najdete zde.

Druh výrobku

Druh výrobku kola Druh výrobku otočná kladka Druh výrobku pevná kladka Druh výrobku obruč/pneumatika

Upevnění

Typ uchycení deska Typ uchycení hřbetní otvor Typ uchycení čep Typ uchycení rozpěrný čepTyp uchycení zasouvací čep

2. Stanovte potřebnou nosnost.

Požadovaná nosnost jednoho kola, popř. jedné kladky se vypočítá z vlastní hmotnosti přepravního zařízení a jeho nákladu, děleno počtem nosných kol nebo kladek. Výsledek se vynásobí bezpečnostním faktorem, který je závislý na podmínkách použití.
Zde se dozvíte více o dynamické nosnosti.

 

 

Vzorec pro výpočet nosnosti

T  = požadovaná nosnost kola nebo kladky
E = vlastní hmotnost přepravního zařízení
Z = maximální hmotnost nákladu
n = počet nosných kol nebo kladek
S = bezpečnostní faktor

3. Rozběhový, valivý a natáčecí odpor. Manévrovatelnost.

Rozběhový, valivý a natáčecí odpor kola nebo kladky je výrazně ovlivněn materiálem běhounu, druhem ložiska, průměrem kola, celkovým zatížením a stavem jízdního povrchu. Podrobné vysvětlení různých odporů najdete zde.
Manévrovatelnost přepravního zařízení závisí na počtu, druhu a uspořádání kladek. Tyto faktory zase ovlivňují nosnost, pohyblivost, ovládání, poloměr zatáčení a stabilitu proti převrhnutí vozíku. Zde se dozvíte více informací na téma manévrovatelnost.

Nízký valivý odpor

  • velký Ø kola
  • tvrdý materiál běhounu
  • vysoká pružnost běhounu
  • kuličkové ložisko v ose kola
  • tvrdý a hladký jízdní povrch
Nízký natáčecí odpor (otočné kladky)
  • tvrdý materiál běhounu
  • zaoblená pojezdová plocha
  • velké vyložení
  • tvrdý a hladký jízdní povrch

 


4. Odolnost vůči korozi. Odolnost vůči teplotě. Chemická odolnost.

Doba životnosti a provozuschopnost kola nebo kladky závisí mj. na tom, do jaké míry jsou použité materiály nebo jejich povrchové úpravy schopné odolávat vlivům koroze, teplot a chemických látek. Hlavními faktory jsou teplota a délka působení.
Chemická odolnost různých materiálů je uvedena v přehledové tabulce.


5. Vyberte si z nejrůznějších materiálů běhounů.

Tvrdost, forma a potahový materiál běhounu mají podstatný vliv na komfort jízdy, tichost chodu a také na rozběhový, valivý a natáčecí odpor kola nebo kladky. Běhoun (obruč) kola by měl zpravidla být měkčí než podklad, protože jinak se kolo může vtlačit do podkladu a poškodit jej. Přehled různých materiálů běhounu najdete zde.

Materiál běhounu Tvrdost běhounu
Pneumatika s duší, měkká guma Stupnice s jednou zelenou tečkou
Elastická plná guma, super elastická plná guma Stupnice se dvěma zelenými tečkami
Plná guma, TPE, polyuretan 75 Shore A, silikonová guma Stupnice se třemi zelenými tečkami
TPU, polyuretan 92 Shore A Stupnice se čtyřmi zelenými tečkami
Ocel, litina, polyamid, polypropylen, fenolová pryskyřice Stupnice s pěti zelenými tečkami
 

měkké

tvrdé

Materiál běhounu Jízdní hluk
Pneumatika s duší, měkká guma Stupnice s pěti zelenými tečkami
Elastická plná guma, super elastická plná guma Stupnice se čtyřmi zelenými tečkami
Plná guma, TPE, polyuretan 75 Shore A, silikonová guma Stupnice se třemi zelenými tečkami
TPU, polyuretan 92 Shore A Stupnice se dvěma zelenými tečkami
Ocel, litina, polyamid, polypropylen, fenolová pryskyřice Stupnice s jednou zelenou tečkou
 

hlasité

tiché


6. Zvolte si požadovaný druh ložiska kola.

Při výběru vhodného ložiska je nutné zohlednit zatížení, rychlost, vlivy okolí a sílu potřebnou k uvedení přepravního zařízení do pohybu.

Kluzná ložiska jsou jednoduchá, robustní a maximálně odolná vůči vlhkosti, vykazují ale vysoký součinitel tření a tím vedou k relativně vysokému rozběhovému a valivému odporu.
Jehličková (válečková) ložiska jsou robustní, mají velmi malý valivý odpor a malou radiální ložiskovou vůli.
Kuličková ložiska mají nejlepší rozběhové a valivé vlastnosti, nejmenší ložiskovou vůli, vysokou nosnost a přitom jsou vhodná pro vyšší rychlosti.
Více informací na toto téma naleznete u jednotlivých typů ložisek.

Kluzné ložiskoKluzné ložisko
Válečkové ložiskoJehličkové ložisko
Kuličkové ložiskoKuličkové ložisko

7. Vyberte si vhodnou konzolu, varianty a příslušenství.

Pro každý účel použití a požadavek je k dispozici vhodná konzola: Konzola z ocelového plechu ve standardním, nerezovém nebo teplotně odolném provedení, ocelová svařovaná konzola pro vysoké zatížení s odpružením či bez něho nebo elegantní plastová konzola.

Funkci kola nebo kladky lze rozšířit různými variantami nebo díly příslušenství: brzdy kola a otočného věnce pro blokaci otočného a otáčivého pohybu otočných kladek, ochrana nohou bránící v poranění nohou, elektricky vodivé běhouny k ochraně mj. před elektrostatickými výboji.
Podrobný výčet sérií konzol Blickle naleznete zde.
Více informací o variantách a příslušenství najdete v  přehledu.

Otočná kladka s brzdou „stop-fix“
Otočná kladka s brzdou „ideal-stop“
Otočná kladka s brzdou „stop-stop“
Otočná kladka s brzdou „central-stop“
Pevná kladka se základovou deskou a bubnovou brzdou
Otočná kladka s hřbetním otvorem a protivláknovým krytem
Otočná kladka se základovou deskou a ochranou proti poranění nohou
Otočná kladka s blokováním směru
Otočná kladka s brzdou kola „Radstop“
Zvedací patka