LogiMat2015

Úspěšná účast na veletrhu LogiMAT 2015

Od 10. do 12. února 2015 se firma Blickle opět účastnila jedné z nejdůležitějších akcí se zaměřením na vnitropodnikovou logistiku na světě, veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu.

Ve středu prezentace stále speciálně pro veletrh LogiMAT koncipovaný předváděcí vozík, který byl opatřen pohonem vyvinutým společností Blickle. Díky elektricky poháněným kolům se podstatě snižuje síla potřebná k rozjezdu. A vzhledem k vysoké nosnosti kladek od firmy Blickle lze s přepravním vozíkem kontrolovaným způsobem jezdit a manévrovat i při vysokém zatížení.

Velký zájem projevovali návštěvníci také o vystavené kladky s bubnovou a samočinnou brzdou. Ty se vyznačují vysokým brzdným účinkem při vynaložení minimální síly. Brzdy je možné ovládat různými mechanismy. například tyčovými nebo lankovými táhly. Díky uzavřené konzole jsou brzdové čelisti dobře chráněny proti korozi a nečistotám a brzdný účinek je tak nezávislý na vlhkosti či znečištění jízdní dráhy. Oba brzdové systémy jsou k dispozici pro otočné i pevné kladky a používají se především jako provozní nebo zajišťovací brzdy u přepravních zařízení s vysokým zatížením.

Společník ve funkci jednatele, pan Reinhold Blickle, zrekapituloval poslední den veletrhu jeho přínos takto: „V průběhu veletrhu jsme vedli spoustu rozhovorů se zájemci i zákazníky a podařilo se nám navázat mnoho zajímavých kontaktů.“